Zadržení řidičského průkazu za překročení rychlosti?

Často se mluví o tom, jak policistům chybí na místě možnost „sebrat řidičák“ řidičům, kteří překračují nejvyšší dovolenou rychlost. Důvodem mělo být to, že prý obvinění řidiči se (světe, div se) procesně brání a snaží se dosáhnout toho, aby jim řidičské průkazy nebyly za překračování nesmyslných rychlostních limitů odebírány.

Proto se čas od času objeví nápad, že by se řidičské průkazy rovnou zadržely a řidič tak byl potrestán hned. Že se ta věc pak nestihne projednat nebo se třeba zjistí problémy s důkazy a řízení bude nutné zastavit? Že vlastně nastoupí trest hned, ačkoliv vůbec není jisté, jestli bude uložen a předtím, než bude vše řádně projednáno a procesní práva obviněného budou moci být v plném rozsahu uplatněna?

Naštěstí tento odvážný nápad na zjednodušení práce úředníků zatím neprošel, takže i nadále bude v tomto směru zachován přirozený postup, kdy úřad musí standardním postupem přestupek prokázat, projednat, uložit sankci a obviněný má možnost využít svého práva oponovat takovému rozhodnutí v odvolání, správní žalobě a/nebo kasační stížnosti a teprve pak, bude-li rozhodnutí v rámci celé procesní hierarchie přezkoumáno, může nastoupit trest.

To ale neznamená, že v některých případech ŘP zadržet nejde. Policista smí zadržet řidičský průkaz řidiči, který:

a) je podezřelý, že bezprostředně předtím zavinil dopravní nehodu, při které došlo k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,

b) ujel z místa dopravní nehody, na které měl bezprostředně předtím účast a kterou byl povinen oznámit policii,

c) je podezřelý, že požil alkoholický nápoj nebo užil jinou návykovou látku během jízdy,

d) je podezřelý, že řídil motorové vozidlo bezprostředně po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky nebo v takové době po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky, kdy ještě byl pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky,

e) se přes výzvu odmítl podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem,

f) se přes výzvu odmítl podrobit vyšetření ke zjištění, zda není ovlivněn jinou návykovou látkou,

g) řídil motorové vozidlo, aniž by byl držitelem řidičského oprávnění pro příslušnou skupinu vozidel,

h) řídil motorové vozidlo, přestože mu byl soudem uložen trest nebo správním orgánem uložena sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel.

Jak patrno, dnes se zadržení týká primárně těžkých dopravních nehod, jízdy pod vlivem a jízdy bez oprávnění. A tak by to mělo dle mého názoru zůstat.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*