Jaké technické závady na vozidle znamenají automaticky ztrátu řidičského oprávnění?

Ve smyslu §125c, odst. 1, písm. a), bod 3 zákona č. 361/2000 Sb. je přestupkem provoz vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Za takový přestupek hrozí zákaz řízení na šest měsíců až rok.

Dříve byl seznam těchto technických závad uveden ve vyhlášce 341/2014 Sb. a jednalo se o cca 16 závad.

V důsledku rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ale zákonodárce musel úpravu definice těchto závad kompletně přepracovat. Výsledkem je vyhláška č. 211/2018 Sb., která obsahuje v příloze č. 1 sáhodlouhý přehled úkonů, které se na STK provádí a s tím související rozdělení závad od lehkých (označené jako A) až po ty nebezpečné (označené jako C), přičemž právě za ty nebezpečné hrozí i zákaz řízení.

Seznam je to velmi dlouhý, takže namátkou vybírám:

 • Ovládací   prvek   provozní   brzdy   není   zjevně pohyblivý.
 • K   vyvolání   brzdného   účinku   je   nutné   opakované  sešlápnutí   /   zmáčknutí   ovládacího   prvku   provozní        brzdy   (např.   při   zavzdušnění).  
 • Ovládací   prvek   provozní   brzdy   se   po   odbrzdění  nevrací   do   původní   polohy   a   kolo   trvale   přibrzďuje   (je   zablokováno).   
 • Brzdové   obložení   nebo   brzdové   destičky   poškozené      nebo   opotřebované   natolik,   že   kolo   zjevně nedosahuje   požadovaný   brzdný   účinek.     
 • Poškození   skla   zasklení   snižuje   výhled   řidiče  natolik,   že   je   bezprostředně   ohrožena   bezpečnost    jízdy   vozidla   nebo   způsob   upevnění   nebo   stav   poškození   zasklení   ohrožuje   přepravované   osoby. 
 • Na   vozidle   nesvítí   žádný   potkávací   světlomet   nebo na   straně   do   vozovky   nesvítí   potkávací   světlomet    ani   přední   obrysová   svítilna    
 • Nesvítí   zadní   směrová   svítilna   na   straně     přivrácené   do   středu   vozovky.    
 • Náboj   kola   je   v   natolik   zhoršeném   technickém   stavu   (např.   nadměrně   opotřebený   nebo   poškozený),   že   je   bezprostředně   ohrožena   bezpečnost   jízdy   vozidla  (nebezpečí   upadnutí   kola).       
 • Hloubka   vzorku   pneumatiky   v   hlavních   dezénových  drážkách   nebo   zářezech   není   v   celé   šířce   běhounu některé   části   pneumatiky   v   souladu   s   požadavky.
 • Stav   ukotvení   bezpečnostního   pásu   bezprostředně ohrožuje   bezpečnost.  
 • Zjevný zásah do výfukového systému, kterým je bezprostředně   zatěžováno   životní   prostředí  nadměrným   hlukem.    

Za tyto a další závady tedy, dejte pozor, hrozí odebrání řidičského oprávnění.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*