Sněhové řetězy, čtyřkolky a jejich nahrazování

Zima pokračuje, tak se pojďme podívat na další zimní téma, a to jsou zimní řetězy.

Patrně asi není neznámou skutečností, že i tuzemská pravidla silničního provozu, jmenovitě vyhláška č. 294/2015 Sb., znají značku „Sněhově řetězy“ (č. C 5a), která „přikazuje řidiči motorového vozidla o třech a více kolech pokračovat v jízdě až po nasazení sněhových (protiskluzových) řetězů na nejméně dvě hnací kola; to neplatí pro vozidla vybavená pneumatikami s protiskluzovými hroty.

S touto značkou se lze setkat zejména na horách nebo v jiných místech, kde je prudké stoupání s možností nápadu sněhu (což může být v ĆR prakticky kdekoliv). Stejně tak se lze setkat s tím, že daná značka nemá vždy dodatkovou tabulku, která by ji omezovala (logicky) pouze na případy sněhu, náledí, ledu apod.

Otázky, které se v této souvislosti nabízejí, jsou následující:

  • má to platit i pro řidiče čtyřkolek?
  • rozumí se sněhovými řetězy i látkové „řetězy“ nebo jiné obdobné pomůcky?
  • které dny ta značka vlastně platí? Platí, i když není sníh? (ta je trochu absurdní, ale přece)

Nejprve je nutné asi uvést, že právní úprava týkající se této dopravní značky je staršího data a byla přejata z dřívější doby, přičemž nikdo nepředpokládal takový rozvoj automobilové dopravy jako dnes (a takové rozšíření čtyřkolek – kolik jich před 30ti lety bylo, že?) a ani vývoj týkající se protiskluzových prostředků. Asi není nutné zdůrazňovat, že smysl v používání sněhových řetězů nebo obdobných pomůcek tkví hlavně v zajištění trakce.

Z toho plyne první závěr, a to ten, že právní úprava nerozlišuje, jaký typ pohonu konkrétní vozidlo má, tzn. teoreticky by se daná povinnost měla vztahovat na všechna auta. Je asi jasné, že majitelé čtyřkolek nad takovým doporučením ohledně povinné instalace řetězů jen posměšně odfrknou (a já taky), protože „jako ukažte mi kopec, co nevyjedem a předokolka s řetězy ano“. J Formálně-právně nicméně právní předpisy rozdíly nečiní. Daný případ se tak nabízí jako případný kandidát na argumentaci materiální stránkou věci, jakkoliv úspěch takové argumentace nelze dopředu předvídat a také záleží na okolnostech daného případu a na materiální protiargumentaci policisty nebo úředníka správního úřadu (pokud nějaká bude).

Co se definice sněhových řetězů týče, tak tady je situace ještě subtilnější. Zákon bližší specifikaci pochopitelně nedává a bude to výkladová věc. Navíc řetěz nutně nemusí být z definice kovový. Může být kompozitový, plastový, dřevěný, gumový nebo třeba látkový. A ty posledně jmenované na trhu např. existují. Jak by se policisté nebo úřady stavěli k použití takových řetězů místo kovových, je otázka, nicméně pokud je jejich schopnost zajistit trakci na sněhu nebo ledu srovnatelná s kovovými řetězy, pak by to mělo stačit a výkladem by neměl být problém použití takových řetězů akceptovat.

K poslední otázce, tj. kdy značka platí, tak lze předpokládat rozum na straně vlastníka příslušné komunikace, který by danou značku měl doplnit dodatkovou tabulkou např. označující datum platnosti. V létě nikdo používání sněhových řetězů nepředpokládá, takže asi ani nehrozí snaha někoho za to pokutovat, nicméně opačný případ by byl vhodným příkladem právě na aplikaci materiální stránky věci.

Čtyři poznámky závěrem:

  • v ČR není povinnost vozit řetězy s sebou; existuje pouze povinnost je nasadit
  • neexistují pravidla, která by omezovala použití řetězů jen na místa, kde je souvislá vrstva sněhu nebo ledu
  • s řetězy se smí jet max. 50 km/h a
  • platnost výše uvedené značky C5a nekončí na nejbližší křižovatce, ale ukončuje ji až svislá dopravní značka „Sněhové řetězy – konec“ (č. C 5b).

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*