Přilepování se k silnici, „visení“ z mostu a podobné ekoalarmistické „sporty“

Jak by řekl klasik:“Rozmohl se nám tady takový nešvar.“ A ten spočívá v tom, že se hysteričtí a (obvykle) mladí aktivisté vyděšení z toho, že jsou „poslední generace“, přilepují k silnici, sedají si na silnici před auta (onehdá seděli na Prašném mostě na výjezdu z tunelu Blanka), případně se pověsí z mostu nebo nadjezdu dálnice ve snaze blokovat provoz; to vše prý v zoufalé snaze upozornit na údajně dramatické dopady naší civilizace na životní prostředí.

V částech Evropy na západ od nás jsou v tom progresivistickém a hysterickém myšlení samozřejmě dál (jsou bohatší, tak mají víc času  vymýšlet z nudy blbosti) a už to začínají přehánět.

O tom, že tohoto sobeckého omezování ostatních začínají mít řidiči dost, svědčí např. tento článek z Velké Británie, kde se aktivisté opakovaně pokusili blokovat provoz na nejvytíženější dálnici v zemi – https://www.motorcyclenews.com/news/motorway-protests/.

Jak z článku vyplývá, tamní High Court přijal předběžné opatření (injuction), že každému, kdo vkročí bez povolení tamní správy dálnic (National Highways) na dálnici hrozí vězení, pokuta bez omezení výše a/nebo propadnutí majetku. Jmenovitě je zahrnuto jednání spočívající zejména ve „vstupu, pobytu nebo připevnění se k částem dálnice“.

Tamní ministr dopravy v článku poukázal na to, že tyto incidenty jsou „bezohledným a sobeckým jednáním malé skupinky aktivistů, kteří brání dětem dostat se do škol, jejich rodičům a ostatním do práce a znemožňují složkám záchranného systému plnit jejich důležitou úlohu“.

A co v našich luzích a hájích? Jaké sankce hrozí za přilepení se k silnici nebo pověšení se z dálničního mostu?

Tak v prvé řadě se jedná o přestupek dle §42a, odst. 1, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., podle kterého je přestupkem jednání fyzické osoby, která v rozporu s pravidly tohoto zákona omezí obecné užívání pozemní komunikace. Přilepení se k silnici lze pod takovou skutkovou podstatou podřadit jistě bez velkých interpretačních obtíží.

Za takový přestupek hrozí pokuta až 500 000 Kč.

Shora popisované jednání by mohlo naplnit i skutkovou podstatou trestného činu „Poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení“, která za trestný čin považuje úmyslné ohrožení možnosti využívat obecně prospěšné zařízení, mezi které je výslovně zahrnuto i „zařízení pro veřejnou dopravu“, což jsou zjevně i pozemní komunikace.

Sankce pak zahrnuje trest odnětí svobody až na tři roky, zákaz činnosti a pokutu.

Shrnuto a potrženo – nedělejte to, protože sankce hrozí nemalé!

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*