Pruh pro sanitky

S účinností k 1. 10. 2018 bylo novelizováno ustanovení §41, odst. 8 zákona č. 361/2000 Sb., který upravoval a upravuje vytváření pruhu pro vozidla IZS v případě, kdy se na víceproudé komunikaci vytvoří kolona, přičemž toto ustanovení nyní nově zní takto:

„Není-li dálnice nebo silnice pro motorová vozidla s nejméně dvěma jízdními pruhy volně průjezdná z důvodu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel, jsou řidiči vozidel povinni vytvořit mezi jízdními pruhy prostor pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy; při tom smějí vjet na krajnici nebo na střední dělící pás. Jsou-li v jednom směru jízdy více než dva jízdní pruhy, vytváří se tento prostor mezi jízdním pruhem, který je nejvíce vlevo, a k němu přiléhajícím jízdním pruhem. Do tohoto prostoru smějí vjet pouze vozidla s právem přednostní jízdy, vozidla správce pozemní komunikace a vozidla sloužící k odstranění následků dopravní nehody nebo překážky provozu na pozemních komunikacích.“

Stručně a krátce, pokud se dnes budou v kolonách vytvářet pruhy pro vozidla IZS na víceproudých komunikacích, tak v případě dvou pruhů je to jasné a stále stejné (tam ostatně není co měnit), ale v případě vícepruhů se to změnilo tak, že nově máme pruh dělat vlevo (mezi levým a středním) a nikoli vpravo (mezi pravým a středním) jako dosud.

Důvodem údajně má být sladění této úpravy se zahraničím (zejména Rakouskem a Německem).

Upřímně, mám za to, že ta rakouská a německá úprava dávala menší smysl, než ta naše původní. Když bude třeba komunikace o čtyřech pruzích, tak se ta sanitka musí (např. při nájezdu na dálnici) „prodrat“ až úplně doleva přes tři ucpané pruhy a pak, když bude chtít sjet, se zase „probít“ úplně zleva úplně doprava na sjezd. Logiku tohoto přístupu nechápu. V dosavadní úpravě to dávalo větší smysl, protože pruh pro sanitky byl vpravo (mezi prostředním a pravým pruhem), takže se sanitka nemusí „probíjet“ přes další pruh(y) tam a zpátky, aby se k tomu vyhrazenému pruhu dostala, ale má to blíž (stačí se protlačit přes jeden pruh).

Chápu, že dává smysl to sladit s ostatními zeměmi, ale tady se spíš Rakousko a Německo mělo poučít od nás a ne naopak.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*