Blikám, blikáš, blikáme

Docela často se mne ptáte na to, jaká jsou pravidla pro použití znamení o změně směru jízdy (blikání) v případě, kdy: (i) jedu po hlavní silnici, ta zatáčí, ale já jedu rovně na vedlejší a (ii) jedu po hlavní, ta zatáčí a já na ni zůstávám. Dnes bych se na to v krátkém článku na tato pravidla podíval.

Nejprve citace ze zákona:

§ 30

(1) Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat kromě případů uvedených v jednotlivých ustanoveních také vždy při změně směru jízdy, vybočování z něho, nebo jestliže to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Jak patrno ze shora uvedené definice, je podmínkou vzniku povinnosti blikat v zásadě změna směru jízdy nebo pohyb vozidla do strany (napříč komunikací).

ad i)

V prvním ze shora uvedených případů řidič směr jízdy nemění, ani nedochází k pohybu vozidla směrem do stran (vybočení), protože na křižovatce jede rovně. Směr vozidlo tedy nemění a není žádný důvod blikat. To, že vozidlo přejíždí z hlavní komunikace na vedlejší, není důležité. Důležité je jen to, jestli mění směr nebo vybočuje.

ad ii)

Ve druhém ze shora uvedených případů řidič směr jízdy mění, protože odbočuje (např. vpravo). To, že zůstává na hlavní silnici, není důležité a musí dávat znamení o změně směru jízdy.

A když už jsme u tohoto tématu, pojďme si krátce zopakovat základní pravidla:

  • znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat včas před započetím jízdního úkonu s ohledem na okolnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména na řidiče jedoucí za ním a na povahu jízdního úkonu.
  • znamení o změně směru jízdy se dává směrovými světly
  • není-li jimi vozidlo vybaveno nebo při jejich poruše, dává se znamení upažením; paží ohnutou v lokti nahoru se dává znamení o změně směru jízdy na opačnou stranu

při vjíždění na kruhový objezd a jízdě po kruhovém objezdu, nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého nedává znamení o změně směru jízdy; při vyjíždění z kruhového objezdu řidič je povinen dát znamení o změně směru jízdy.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*