Povinná výbava vozidel (aut a motorek) – II. část

Ve druhé části článků na téma povinné výbavy se podíváme na povinnou výbavu motorek a pravidla pro povinnost mít vozidlo vybavené hasicím přístrojem.

  1. Motorky

Do povinné výbavy motorky dnes patří jen jediná věc, a to lékárnička. To ostatně moc nepřekvapí, protože na motorce stejně není obvykle místo, kam by se dalo cokoliv dát; kolikrát je problém najít místo i pro tu lékárničku.

Nicméně, motorka jí být vybavena musí, jakkoli se jedná o menší rozměr a musí obsahovat následující:

  • Obvaz   hotový   s   1   polštářkem (šíře   nejméně   8   cm,   savost   nejméně   800g/m2)
  • Obvaz   hotový   s   2   polštářky (šíře   nejméně   8   cm,   savost   nejméně   800g/m2)
  • Obinadlo   škrtící   pryžové   (60   x   1   250   mm)                                   
  • Rukavice   pryžové   (latexové)   chirurgické   v   obalu                            

2. Hasicí přístroj

Povinnost vybavit vozidlo hasicím přístrojem se netýká všech kategorií vozidel (netýká se např. klasických osobních aut do 3,5t). Jmenovitě se týká pouze vozidel kategorie M2 (vozidla pro přepravu osob s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a s maximální hmotnosti nepřevyšující 5 tun), M3 (vozidla pro přepravu osob s více než osmi místy k sezení kromě místa k sezení řidiče a s maximální hmotností převyšující 5 tun) a sanitek takto:

  • vozidlo kategorie M2 nebo M3, které má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B,
  • jiné vozidlo kategorie M2 nebo M3 jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B nebo hasicím přístrojem podle předpisu EHK č. 107 nebo automatickým hasicím systémem v kombinaci s alespoň jedním hasicím přístrojem hasicí schopnosti 21 A nebo 113 B umístěným v blízkosti místa řidiče a
  • sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B.

Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umisťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*