Přejíždění plné čáry + zákaz předjíždění a sankce za to hrozící

V tomto týdnu se mne jeden čtenář ptal na případ sankcí za přejíždění plné čáry v souvislosti s případem, kdy řidič měl spor s policisty, jestli plnou čáru přejel nebo ne (policisté tvrdili, že plnou čáru přejel a řidič kontroval videonahrávkou, podle kterého k přejetí plné čáry dojít nemělo). Už jsem se tomuto tématu také věnoval, ale neuškodí předmětná pravidla v souvislosti s tímto případem připomenout.

Základním pravidlem je to, že plná čára a dvojitá plná čára nepředstavují zákaz předjíždění. Definice těchto značek je následující:

V1a Podélná čára souvislá – „Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění, odbočování na místo ležící mimo pozemní komunikaci nebo vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci.

V1b Dvojitá podélná čára souvislá – „Značku je zakázáno přejíždět nebo ji nákladem přesahovat, pokud to není nutné k objíždění.“

Jak z těchto definici plyne, tyto značky je zakázáno přejíždět. Obvykle to znamená i zákaz předjíždění, protože se dvě auta vedle sebe na silnici při předjíždění nevejdou, takže pokud by předjíždění mělo znamenat přejetí plné čáry, tak by se jednalo o porušení pravidel. Naopak, např. motorky, které se vedle auta do pruhu mohou vejít, mohou předjíždět i tam, kde je plná čára, když ji nepřejedou a není tam samozřejmě zákaz předjíždění nebo se nejedná o případy zákazu předjíždění dle zákona č. 361/2000 Sb.

Z toho by nicméně mělo plynout ono rozlišení, že plná čára nepředstavuje automaticky zákaz předjíždění, což má podstatné důsledky z hlediska sankce za její případné přejetí.

Za samotné přejetí plné čáry pak hrozí sankce do 2 000 Kč na místě a nejsou za to žádné body.

Naproti tomu za porušení zákazu předjíždění v případech, kdy je to zákonem nebo značkami zakázáno, hrozí sankce 5 až 10 tisíc Kč pokuty, zákaz řízení na šest až dvanáct měsíců a 7 bodů navrch.

Jednotlivé případy se pak mohou překrývat, tzn. přejetí plné čáry může být současně porušením zákazu předjíždění v případech popsaných shora a naopak o porušení zákazu předjíždění se může jednat i tam, kde plná čára není.

V souvislosti s tím samotným případem, který médii nedávno proběhnul, padla i otázka, jestli se jedná o porušení zákazu přejíždět plnou čáru, pokud řidič začne předjíždět na přerušované čáře, ale vrátí se zpět až na plné. Tady bych rozlišoval dvě situace.

Jednu, kdy přerušovaná čára prostě přejde v plnou, a druhou, kdy je plná „jen“ na druhé straně, tj. jsou tam tedy čáry dvě (v protisměru plná, ve vlastním směru přerušovaná). V prvním popisovaném případě mám za to, že se o porušení jedná, protože řidič prostě nemůže předjíždět tak, aby se musel vracet přes plnou, a musí se vrátit včas. Druhý případ je už podle mne jiný. Ta plná platí pro protisměr, ale předjíždějící řidič má stále přerušovanou, takže když ji může přejíždět (a to v daném případě může), musí mít možnost se i vrátit, takže ten druhý případ dle mého názoru porušením není.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*