„Nová“ značka – střídavá jízda

????????????????????????????????????

Dnes se podívám na (naštěstí) mizející fenomén v podobě dopravní značky „střídavá jízda“ (i když do budoucna se s ní určitě budeme znovu setkávat), a to zejména na to, jestli je platná a vymahatelná značka.

Obecně lze uvést, že taková dopravní značka, a to ani její grafické vyobrazení, ve vyhlášce č. 294/2015 Sb., která obsahuje jednotlivé dopravní značky, neexistuje a ani neexistovala. Ve své podstatě se jedná o lidovou tvořivost konkrétního dopravního inženýra, který chtěl dát řidičům zřejmě konkrétní doporučení nebo varování, aby se řidiči v levém pruhu nepokoušeli auta v pravém pruhu předjet. To by samozřejmě nemělo odrazovat řidiče, kteří si na to troufnou, aby klidně předjížděli, jakkoli se jedná o varování týkající se zvýšeného rizika kolize. Ignorování tohoto varování ale samo o sobě přestupkem není.

Ať už se řidiči rozhodnou předjet v daném místě auta v pravém pruhu (ten levý pruh má obvykle 2 metry, místy dokonce až 2,2 metrů) nebo ne, daná dopravní značka neexistuje a není součástí katalogu dopravních značek. Chápat ji lze tedy spíš jako doporučení.

Setkal jsem se v médiích s názorem, že daná dopravní značka je doplňkovou tabulkou značky nad ní upozorňující na zúžení jízdních pruhů. Tento názor považuji za značně extenzivní, protože tímto způsobem by bylo možné vymýšlet nové povinnosti, příkazy nebo zákazy prakticky bez omezení. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že „hlavní“ značka je značkou výstražnou, jejichž smyslem je upozornění, ale nikoli příkaz nebo zákaz. Nelze tak rozšiřovat aplikaci takové značky na ukládání nových povinností, příkazů nebo zákazů, ale lze jimi maximálně zpřesnit nebo zúžit význam výstražné značky. Tato dodatková tabulka tedy nemůže zakládat nové povinnosti, tudíž ani její „porušení“ nemůže založit odpovědnost za přestupek. Ve své podstatě je to tedy hlavně informace.

Pokud dojde k dopravní nehodě, bude záležet na postavení vozidel v okamžiku střetu a na tom, kdo bude za čárou. Když oba, ponesou si škodu poměrně. Samozřejmě bude záležet vždy na tom, co se podaří prokázat. Když Vás takhle někdo odře a neprokážete, že přejel do Vašeho pruhu, tak si tu škodu prostě ponesete sami, což jsou bohužel rizika důkazní nouze.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*