Kolony policejních a jiných vozidel, předjíždění a zařazování se mezi ně

Jeden ze čtenářů mi poslal odkaz na jedno video s dotazem, jak má řidič přistupovat v případě, kdy se setká s kolonou vozidel s právem přednostní jízdy, zejména ho zajímalo, jestli je může předjet (bylo to na dálnici), případně se mezi ně zařadit jako mezi ostatní vozidla.

Nejprve si řekněme, co je to to vozidlo s právem přednostní jízdy. Podle ust. §41 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. se jedná o vozidlo, jehož řidič při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré a červené barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení. Stručně a krátce, je to každé vozidlo, jeho řidič v rámci plnění zvláštních úkolů má puštěný modrý nebo červený maják (případně i sirénu). Ještě doplním, že to není každé vozidlo kohokoliv, ale mohou to být jen vozidla následujících institucí:

a) Ministerstva vnitra používaná policií a označená podle zvláštního právního předpisu,

b) Vězeňské služby,

c) vojenské policie označená podle zvláštního právního předpisu,

d) obecní policie, která určí obec,

e) hasičských záchranných sborů,

f) důlní záchranné služby,

g) poruchové služby plynárenských zařízení,

h) poskytovatele zdravotnické záchranné služby, poskytovatele zdravotnické dopravní služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče,

i) ozbrojených sil používaná u vojenských záchranných útvarů pro plnění humanitárních úkolů civilní ochrany,

j) celní správy označená podle zvláštního právního předpisu,

k) Generální inspekce bezpečnostních sborů označená podle zvláštního právního předpisu,

l) zpravodajských služeb při přepravě nosičů utajovaných informací nebo osob, kterým poskytují ochranu.

Že plněním zvláštních úkolů není zkrácení si cesty na oběd nebo do kanceláře, asi není nutné zdůrazňovat, nicméně my, ostatní řidiči, nikdy přesně nevíme, proč má to či ono vozidlo zapnutý modrý maják a musíme pak takové vozidlo považovat vždy za vozidlo s právem přednostní jízdy.

A teď k tomu předjíždění a zařazování.

Obecné pravidlo §41 odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb. stanoví:

„“Řidiči ostatních vozidel musí vozidlům s právem přednostní jízdy a vozidlům jimi doprovázeným umožnit bezpečný a plynulý průjezd, a jestliže je to nutné, i zastavit vozidla na takovém místě, aby jim nepřekážela. Do skupiny tvořené vozidly s právem přednostní jízdy a vozidly jimi doprovázenými se řidiči ostatních vozidel nesmějí zařazovat.

Tolik tedy k zařazování. Zařazovat se mezi ně nelze.

O předjíždění ale zákon neříká nic. Pokud tedy pojede kolona vozidel s právem přednostní jízdy třeba po dálnici a pojede v pravém pruhu, může je kdokoliv předjet, ale musí je předjet všechny najednou. Totéž platí pro provoz kdekoliv jinde, tj. v obci i mimo ni. Můžete je předjet, ale musíte je vzít všechny naráz.

Z videa zaslaném čtenářem byla vidět ale jiná věc – blokování ostatních účastníků jedním vozidlem z kolony, např. bezdůvodným blokováním levého pruhu na dálnici. Situace se má tak, že řidič vozidla s právem přednostní jízdy nemusí dodržovat §12 zákona č. 361/2000 Sb., který stanoví způsob jízdy, včetně povinnosti používat např. levý pruh na dálnici jen na předjíždění. Pokud má takové auto rozsvícené majáky, tak (bohužel) blokováním levého pruhu tento řidič nic neporušuje. Je to sice od něj neohleduplné, ale protiprávní to není.

Samozřejmě v obci se smí jet na komunikaci o více pruzích jedním směrem kterýmkoliv pruhem, takže když bude skulinka v koloně v jiném pruhu, nic nebrání řidiči v tom jednotlivé účastníky objet jinými pruhy (pokud je v nich volno). Pokud by ale vozidla s právem přednostní jízdy blokovala všechny pruhy (samozřejmě musí mít zapnuté majáky), musíte počkat, až milostivě uhnou. Za porušení povinnosti nezařazovat se do kolony vozidel s právem přednostní jízdy a jejich doprovodných vozidel hrozí na místě pokuta do 2 000 Kč.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*