Povinnost odtahovky vrátit vozidlo po odtahu zpátky

Dnes se podívám na pravidla týkající se krátkodobého odtahu v případě čištění komunikace.

Nejvyšší soud a následně i Ústavní soud vydaly rozhodnutí týkající se odtahů motorových vozidel, podle kterého je odtahová služba povinna odtažené vozidlo vrátit zpátky na místo, odkud bylo odtaženo. Pojďme se tedy společně a do detailu podívat na to, o co se vlastně přesně jednalo a jaké argumenty v rozhodnutích padly.

Fakta daného případu hovoří o tom, že v dubnu 2005 bylo v rámci čištění komunikací odtaženo vozidlo Škoda 120, přičemž v době, kdy to vlastník začal řešit, už to auto stálo na odstavném parkovišti 654 dnů, takže celkový účet byl 132 250,- Kč.

Odtahovka tu částku zažalovala a okresní soud uložil vlastníkovi vozidla ji zaplatit. Vlastník se odvolal a krajský soud to skoro celé (124 800,- Kč) odmítl pro rozpor s dobrými mravy. Odtahovka podala dovolání, které ale Nejvyšší soud zamítl a potvrdil tak fakticky rozhodnutí odvolacího soudu. Ve výsledku tedy za náklady odtahu neměl vlastník zaplatit 132 250,-, ale jen 7 450,- Kč. Odtahovka to zkusila ještě u Ústavního soudu, ale ten se tou věcí nezabýval jako zjevně neopodstatněnou s tím, že ÚS tu není od toho, aby vykládal podústavní normy.

Rozhodující tedy bylo rozhodnutí Nejvyššího soudu, ve kterém padaly následující argumenty:

Základní argument Nejvyššího soudu byl ten, že v případě odtahu ve smyslu ust. §19 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se jedná podle zákona pouze o dočasné opatření, tzn. o dočasný zákaz stání, který pomine, jakmile proběhne to, kvůli čemu se dočasně stání zakazovalo (typicky čištění komunikací) a že jakmile takový důvod pomine, musí být vozidlo vráceno zpátky, neboť opačný výklad by představoval neodůvodněný zásah do vlastnického práva vlastníka vozidla.

Zde je tedy nutné zdůraznit, že Nejvyšší soud řešil zvláštní druh odtahu ve smyslu shora uvedeného ustanovení, který se uplatňuje standardně při čištění komunikací a neplatí u jiných druhů odtahů. I když tedy Nejvyšší soud řekl, že odtahovka musí auto pak vrátit zpátky, nelze na to spoléhat u jiných druhů odtahů, nicméně důsledek to má ten, že odtahovky nemohou účtovat náklady parkovaného, ale jsou povinny auto vrátit zpátky (to samozřejmě a na druhou stranu do budoucna povede asi k navýšení cen odtahů).

Odtahovka se ještě snažila argumentovat zadržovacím právem, ale to jim taky nefungovalo, protože ta pohledávka za odtah vznikla až později, ale zadržovací právo lze uplatnit pouze ve vztahu ke splatné pohledávce (s výjimkou případu úpadku dlužníka).

Ve finále to tedy soudy rozhodly výše uvedeným způsobem a bude zajímavé pozorovat, jak si s tím odtahovky poradí. Jak jsem psal shora, netýká se to odtahů z přechodů pro chodce, chodníků, autobusových zastávek, resp. obecně z míst, kde je zákaz stání nebo zastavení, s výjimkou případů podle výše uvedených ustanovení zákona o pozemních komunikacích, typicky u odtahů z důvodu čištění silnic, resp. ze všech důvodů, kdy je zákaz stání stanoven jako přechodné (dočasné) opatření z důvodu veřejného zájmu.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*