Dopravní nehody při couvání na parkovišti

Kdo a ve kterém případě je viníkem dopravní nehody, pokud k ní dojde na parkovišti a zejména při couvání?

Nemálo dotazů směřovalo k situacím na parkovištích kolem velkých obchodních domů a k dopravním nehodám, ke kterým v různých obměnách na těchto plochách dochází. Podrobněji se tedy podíváme na nejčastější z nich.

Nejprve je nutné předeslat, že dalším textem nejsou nijak dotčeny rozpory ohledně toho, zda parkoviště jsou nebo nejsou místy ležícími mimo pozemní komunikace a tedy zda na nich vůbec pravidla silničního provozu dle zákona 361/2000 Sb. platí nebo ne. Pro další výklad nebude tato skutečnost až tak relevantní, protože z hlediska náhrady škody při dopravní nehodě by se pravidla silničního provozu stejně aplikovala subsidiárně.

1) Jedno vozidlo projíždí uličkou, druhé couvá z řady kolmo zaparkovaných vozidel

Toto bude asi nejčastější situace, při které nezřídka dochází k nehodám, protože couvající řidič nevidí projíždějící vozidlo. Ust. §24 zákona o provozu na pozemních komunikacích k tomu stanoví:

  • při  couvání  řidič  nesmí  ohrozit  ostatní  účastníky provozu na pozemních komunikacích;
  • vyžadují-li to okolnosti, zejména nedostatečný rozhled, musí řidič zajistit  bezpečné  otáčení  nebo  couvání  pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.

Ačkoliv pravidla silničního provozu neobsahují další nápovědy, lze mít za to, že viníkem dopravní nehody bude v takovém případě zásadně couvající řidič z důvodu porušení shora uvedené povinnosti neohrozit. Argument, že pořádně neviděl, nebude navíc dostačující, protože v takovém případě si má zajistit couvání za účasti pomocníka (to ale nemusí být vždy praktické, když vám nechce nikdo pomoct a hlavně ani není taková častá praxe). Faktem ale zůstává, že vina bude zásadně na straně couvajícího řidiče.

2) Jedno vozidlo projíždí uličkou, druhé popředu vyjíždí z řady kolmo zaparkovaných vozidel

Tato situace už je méně jednoznačná a pravidla pro její řešení nedávají jasné vodítko. Nabízí se sice např. pravidlo přednosti vozidel přijíždějících zprava, ale to by v některých případech znamenalo přednost vyjíždějících vozidel, což asi není adekvátní situaci.

Dle mého názoru by se měla aplikovat analogická pravidla pro vyjíždění po zastavení nebo stání od okraje pozemní komunikace podle §25 odst. 6 zákona o provozu na pozemních komunikacích podle kterého:

“Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od okraje pozemní  komunikace  nebo od chodníku, musí dávat znamení o změně směru  jízdy a nesmí ohrozit  ostatní  účastníky  provozu  na  pozemních komunikacích.

Za viníka dopravní nehody bych proto v takovém případě viděl vozidlo vyjíždějící z řady vozidel.

3) Obě couvající nebo obě vyjíždějící proti sobě popředu

U prvního popisovaného případu mají oba řidiči stejné povinnosti a pokud dojde k dopravní nehodě, bude se posuzovat, jak mohl kdo následku zabránit (např. jak daleko už byl první couvající, když druhý začal couvat apod.). Z hlediska náhrady škody by ale takový případ patrně skončil poměrem 50:50. Odlišnosti v rozsahu zavinění v konkrétním případě však nelze vyloučit. U druhého případu by se pro změnu dala aplikovat analogicky pravidla pro jízdu křižovatkou, tj. že by přednost mělo vozidlo, které odbočuje doprava. Jednoznačné vodítko pro to v pravidlech ale schází, takže konkrétní případy se budou řešit individuálně a podle konkrétních okolností.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*