Označení vyhrazených pruhů pro cyklisty a další značky s tím související

Pokud jezdíte autem nebo na kole, možná jste se setkali s množstvím zejména vodorovných dopravních značek, které různě upřednostňují nebo adresují cyklisty. Dnes se na některé z nich podíváme.

Když odhlédneme od stezek pro cyklisty, které jsou obvykle od vozovky odděleny, je „nejvyšší“ formou vyhrazený pruh pro cyklisty označený značkou V14.

Jak název napovídá, jedná se o vyhrazený pruh pro cyklisty, kam jiná vozidla nesmí vjet, ledaže jde o objíždění, předjíždění, odbočování, otáčení, vjíždění na pozemní komunikaci. Rovněž na něj lze vjet v podélném směru, není-li přilehlý jízdní pruh pro toto vozidlo dostatečně široký. Při vjíždění na jízdní pruh pro cyklisty nesmí řidič ohrozit cyklistu jedoucího v tomto pruhu.

Další ze značek, se kterou se můžete setkat, je značka V20.

Tato značka se jmenuje „Piktogramový koridor pro cyklisty“. Nepředstavuje vyhrazený jízdní pruh, ale informuje ostatní řidiče motorových vozidel o tom, že se v daném místě (na vozovce) pohybuje víc cyklistů.

Další ze značek je značka V19.

Tato značka označuje místo, kde cyklista smí stát, když čeká na zelenou. Současně platí, že si tam cyklista i v koloně může dojet. Zákon č. 361/2000 Sb. k tomu výslovně stanoví: „Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, může cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíždět nebo objíždět z pravé strany po pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom je povinen dbát zvýšené opatrnosti.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*