Novinky v pravidlech silničního provozu od 1. 1. 2024

Parlament přijal 11. 8. 2023 rozsáhlou novelu zákona č. 361/2000 Sb., která vyšla ve Sbírce zákonů pod č. 271/2023 Sb. Tato novela zavádí řadu změn, na které se nyní podívám v sérii článků.

  1. Reflexní vesty při nouzovém stání

Nově bude mít řidič povinnost mít reflexní vestu, pokud se nachází mimo vozidlo při nouzovém stání všude (dosud jen mimo obec).

2. Povinnost mít u sebe řidičský průkaz a osvědčení o registraci

Nově už u sebe nebude muset řidič vozit řidičský průkaz a osvědčení o registraci vozidla.

Místo těchto dokladů tak nově postačí předložit jen občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.

3. 150 km/h na dálnici

Nově bude možné místní úpravou, tj. značkou zvednout nejvyšší dovolenou rychlost na dálnici až na 150 km/h.

4. Bezpečná vzdálenost

Nově je předefinována bezpečná vzdálenost od vozidla, za kterým řidič jede s tím, že je nově taková vzdálenost musí být „bezpečná“ a dostatečná „k zastavení“, pokud by vozidlo vpředu náhle snížilo rychlost nebo náhle zastavilo.

5. Sdílená zóna

Kromě obytných a pěších zón budeme mít nově tzv. sdílené zóny.

Hodně se to podobá obytným zónám, když práva a povinnosti vypadají takto:

  • ve sdílené zóně musí účastníci provozu na pozemních komunikacích dbát zvýšené ohleduplnosti vůči ostatním účastníkům provozu, které nesmí ohrozit
  • řidiče tramvaje nesmí ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích ani omezit a tramvaj má vždy přednost v jízdě
  • ve sdílené zóně smějí chodci a cyklisté užívat pozemní komunikaci v celé její šířce, přičemž na chodce se nevztahují § 53 a 54 a na cyklisty se nevztahuje § 57 odst. 2 a 3
  • přijíždí-li vozidlo s právem přednostní jízdy, chodci musí neprodleně uvolnit prostor pro projetí tohoto vozidla.
  • ve sdílené zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km.h-1
  • stání motorových vozidel je dovoleno jen na místech označených jako parkoviště
  • stání jízdních kol a jiných nemotorových vozidel je dovoleno jen na místech k tomu určených.

6. Helmy i pro přepravované cyklisty

Nově budou muset mít osoby mladší 18 let, které jsou přepravovány na kole, mít také helmu. Dosud to byla povinnost jen samotného nezletilého cyklisty.

7. Zastavování vozidel policisty a strážníky bez stejnokroje

Nově nás bude smět zastavit policista, vojenský policista nebo strážník bez stejnokroje. Tak teď už na nás bude moct mávat k zastavení úplně každý. To není nejšťastnější řešení.

Na další změny se podíváme ve druhém díle.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*