Dopravní situace – jízda křižovatkou I.

Protože se tu a tam objeví dotazy na konkrétní řešení situace jízdy křižovatkou, rozhodl jsem, že vyberu několik typických nebo zajímavých situací a podíváme se společně v grafickém provedení na jejich řešení. V poslední době jsem si tyto jednotlivé situace a dotazy k nim poznamenával, pokud Vás samozřejmě napadnou další, které by Vás zajímali k řešení, tak v diskusi pod článkem ten případ popište a já v dalším dílu tu situaci rozeberu.

Některé příklady se budou moct zdát triviální, jiné budou složitější, případně ukážou na některé obvyklé chyby, nedostatky nebo mýty anebo se i ukáže, že pravidla silničního provozu na řešení dané situace neposkytují dostatečně jednoznačnou odpověď. Někdy uvidíme, že neposkytují odpověď vůbec.

Jako první příklad jsem si vybral takový oblíbený „špíček“, který rád dávám každému řidiči. Situace je následující:

Jak vyplývá z obrázku schématicky načtnutého níže, jedná se o velmi typický a častý příklad křižovatky typu „T“, na které není přednost rozlišena dopravními značkami. Platí tedy pouze standardní zákonná (obecná) úprava pravidel silničního provozu. Jednotlivá ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikach, pro nápovědu, uvádím níže.

Jak uvádím shora, jedná se o velmi častou situaci např. na parkovištích před obchodními domy, takže dostat se do ní můžete jedna dvě.

Nejprve nápověda právních předpisů:

§ 21 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.

Řidič odbočující vlevo musí dát přednost v jízdě protijedoucím motorovým i nemotorovým  vozidlům, jezdcům na zvířeti, protijdoucím organizovaným  útvarům  chodců  a  průvodcům hnaných zvířat se zvířaty, tramvajím jedoucím v obou směrech a vozidlům jedoucím ve vyhrazeném jízdním pruhu, pro něž je tento jízdní pruh vyhrazen.

§ 22 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb.

Nevyplývá-li přednost v jízdě z ustanovení odstavce 1, musí dát  řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech přijíždějícím zprava nebo organizované skupině chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty přicházejícím zprava.

A zde je ta dopravní situace:

Správná odpověď na uvedenou dopravní situaci je B, A, C.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*