Co je tzv. souběžná jízda a kdy lze zipovat?

Tzv. pravidlo zipu, tedy střídavé pouštění vozidel v průběžném pruhu a v pruhu, který přestal být průběžný, platí, jak zákon o provozu na pozemních komunikacích uvádí, jen při tzv. souběžné jízdě, která je definována v §12, odst. 3 tohoto zákona takto:

Je-li na pozemní komunikaci o dvou nebo více jízdních pruzích v jednom směru jízdy taková hustota provozu, že se vytvoří souvislé proudy vozidel, v nichž řidič motorového vozidla může jet jen takovou rychlostí, která závisí na rychlosti vozidel jedoucích před ním, mohou jet motorová vozidla souběžně (dále jen „souběžná jízda“).

Tato definice implikuje, že v obou pruzích musí být „souvislé proudy vozidel“ (kolony), tzn. pokud bude v průběžném pruhu kolona, ale zipovat bude chtít z ukončovaného pruhu jediné vozidlo, tak se o souběžnou jízdu nejedná a zip si „nutit“ nelze. Nejsem si jistý, že právě toto byl záměr zákonodárce, protože pro toho jediného na konci ukončovaného pruhu to znamená počkat, až za ním bude kolona a teprve pak si začít nutit puštění do průběžného pruhu. Takový závěr mi přijde v rozporu s tím, co od tohoto pravidla očekáváme.

Druhou pravidly provozu neobratně popsanou situací je situace dle výše uvedeného obrázku.

V tomto případě je pravý pruh rovně, levý je odbočovací. Představme si situaci, kdy je v pravém kolona a jedno vozidlo z levého pruhu se špatně zařadilo a chce přejet do pravého (dokud je přerušovaná čára).

Platí tady pravidlo zipu?

Znovu k definici zipu:

Při souběžné jízdě umožní řidiči vozidel jedoucích v průběžném pruhu řidičům vozidel do tohoto pruhu přejíždějících z pruhu, který přestal být průběžným, vjet tak, aby se vozidla jedoucí v průběžném pruhu a vozidla do něho přejíždějící mohla řadit střídavě po jednom do jízdního proudu průběžného pruhu“.

A průběžného pruhu:

průběžný pruh je jízdní pruh probíhající v původním směru (bez odbočení) křižovatkou nebo v místě, kde se mění počet jízdních pruhů,

Ačkoliv si myslím, že úmyslem zákonodárce nebylo, aby v tomto případě platilo pravidlo zipu, protože smyslem této úpravy bylo stanovit pravidlo pro případ, kdy se mění počet jízdních pruhů ze dvou do jednoho a nikoli o situaci před křižovatkou, na definici zipování to sedí, takže i v tomto případě by se pravidlo o zipování mělo uplatnit, jakkoli (jak bylo shora popsáno) jen v případě, kdy v levém pruhu je také kolona, což je ale závěr diskutabilní.

Můj názor je ten, že pravidlo zipu by se v případě snížení počtu pruhů ze dvou na jeden mělo uplatnit bez ohledu na počet aut v pruhu, který končí a naopak v případě uvedeném na výše uvedené fotce by se uplatnit nemělo, nicméně formulace daného pravidla těmto závěrům zcela neodpovídá.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*