Zadržení auta kvůli nedoplatkům pokut?

1. ledna 2022 nabývá účinnosti novela zákona č. 273/2008 Sb., o Policii ČR, novela zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě ČR a zákona č. 553/1991 Sb. novela č. 418/2021 Sb., která policistům, celníkům a strážníkům poskytuje novou pravomoc v případech, kdy zastavený řidič má nedoplatky na pokutách, a to za následujících pravidel:

  1. Oprávnění policisty požadovat uhrazení nedoplatku a zadržení vozidla

Podle nového ustanovení §42a zákona o PČR je policista oprávněn v případě, když řidič nebo provozovatel vozidla má nedoplatky na pokutách za přestupky podle zákona o silničním provozu, zákona o pozemních komunikacích nebo zákona o silniční dopravě, požadovat po něm, aby je na místě zaplatil.

Nicméně, musí se jednat o již vymáhané nedoplatky, tzn. už takový nedoplatek vymáhá celní úřad nebo správce daně. To znamená, že rozhodnutí o přestupku je v právní moci a pokuta nebyla ve lhůtě v něm stanovené uhrazena.

Povšimněte si, že řidič tady má povinnost zaplatit i pokutu provozovatele. Je poněkud nezvyklé a také nezákonné takto přenášet platební povinnost provozovatele na řidiče, ale víme, že zákonodárce už si historicky nebral servítky s některými základními pravidly (např. když přenesl na provozovatele odpovědnost za činnost řidiče) a i tady jednoznačně převládl zájem eráru na výběru pokuty nad obecnými právními principy (proč by měl řidič platit pokutu za provozovatele? na základě jakého titulu?).

A pokud nedoplatek není uhrazen, má policista právo nařídit řidiči, aby s vozidlem zajel na určené místo a tam mu odebere registrační značky od vozidla a auto zadrží.

O takovém postupu se sepisuje protokol. Pokud není řidič provozovatelem, tak ho policista vyrozumí.

Vyzvednout auto a dostat zpátky registrační značky lze až po uhrazení příslušného nedoplatku.

2. Oprávnění celníka požadovat uhrazení nedoplatku a zadržení vozidla

Stejné právo jako policisté budou mít i celníci.

3. Oprávnění strážníka obecní policie požadovat uhrazení nedoplatku a zadržení vozidla

Podobné právo budou mít i strážníci obecní policie, ale pouze ve vztahu k nedoplatkům za přestupky, které byly spáchány na území dané obce a které byly uloženy orgánem obce nebo jsou vymáhány správcem daně.

Další postup je pak stejný, tzn. i strážník můžeč postupovat stejně jako policista nebo celník.

Takže řidiči pozor, od 1. ledna bude vymáhání nedoplatků výrazně jednodušší.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*