Co je křižovatka – díl II.

V předchozím článku jsme se společně podívali na to, jak je definována křižovatka a dnes chci poukázat na pár kontroverzních případů míst, které křižovatkou nejsou a jaké z toho plynou důsledky.

  1. Výjezd z obytné nebo pěší zóny

Málo se ví, že výjezd např. z obytné zóny není křižovatkou, tzn. pokud vyjíždíte z obytné zóny, vždycky dáváte přednost vozidlům jedoucím po komunikaci, na kterou se připojujete, a to i když obě komunikace vypadají, že mají stejnou dopravní významnost.

Výslovně to plyne z ust. §23, odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., které stanoví:

Při vjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci na pozemní komunikaci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po pozemní komunikaci nebo organizovanému útvaru chodců nebo průvodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové pozemní komunikace nebo ze stezky pro cyklisty nebo z obytné nebo pěší zóny na jinou pozemní komunikaci.

Znám osobně řadu míst, kde si řidiči vyjíždějící z obytné zóny myslí, že mají přednost zprava, protože auto po druhé komunikaci k nim přijíždí zleva, ale nemají. Takové místo není křižovatkou a neplatí na něm přednost zprava. Pokud se tam při vyjíždění z obytné zóny s někým srazíte, bude to vaše vina.

2. Výjezd z místa ležícího mimo pozemní komunikace

Jak je patrné z ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. shora, platí totéž i pro vyjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikace na pozemní komunikaci.

Tady je problém v tom, že nikdo neví, co to je, protože v zákoně nemáme definici. Historicky jsme měli „místo ležící mimo silnici“ i s definicí, ale dnes už ji nemáme.

Co je nebo co není takovým místem, tak zůstává na intepretaci v konkrétním případě. Mohlo by to být napojení z čerpací stanice, parkoviště, nezpevněné plochy nebo i zpevněné plochy, která není pozemní komunikací, výjezd z domu, z garáže, z průmyslového nebo podobného areálu apod.

Protože jasná definice neexistuje, je zde nutné volit opatrnost než rovnou skočit při nehodě do diskuse, jestli se v daném případě jednalo nebo nejednalo o křižovatku.

3. Důsledky

Hlavním důsledkem posouzení toho, jestli se jedná nebo nejedná o křižovatku, je právě ve vztahu k přednosti v jízdě. Pravidla pro přednost v jízdě (např. přednost zprava) totiž platí jen v křižovatce. Pokud dané místo není křižovatkou, neplatí tam.

Další důsledek spočívá v tom, že takové místo, které není křižovatkou, neruší dopravní značky, protože jejich platnost (až na výjimky) končí právě křižovatkou.

Pokud takové místo znáte a nejste si jisti, čím je, pošlete odkaz do diskuse a pobavíme se o něm.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*