Body, o nichž řidič neví?

Jak vyplývá z dotazů čtenářů, řada z Vás má oba, že s ohledem na dlouhou dobu, kterou trvá vyřizování projednání přestupků na úřadech, máte přičtené body, aniž byste o tom věděli.

Hned úvodem řeknu, že taková obava je lichá a nic takového se nemůže stát.

Aby byly řidiči přičteny body, musí nejprve proběhnout správní řízení o přestupku nebo trestní řízení o trestném činu, ve kterém řidiči bude pravomocně uložena sankce za přestupek nebo trestný čin a na základě nabytí právní moci takového rozhodnutí teprve může dojít k přičtení bodů na bodové „konto“ řidiče.

Faktem na druhou stranu zůstává, že vlivem prodlení na straně úřadů řidič neví, kolik takových řízení mu hrozí a tedy ani kolik bodů by mu MOHLO být přičteno, pokud dojde k nabytí právní moci jednotlivých rozhodnutí o přestupku. Teoreticky tedy je možné, že řidiči hrozí takový počet sankcí za přestupky, ve kterých by mohl získat všech 12 bodů, nicméně dokud věc není pravomocně projednána, žádné body řidiči přičteny nejsou a ani být nemohou. Řidič tedy musí mít pečlivý přehled o tom, kde zaplatil jakou pokutu nebo kde běží jaké řízení o přestupku a „počítat“.

Řidič současně ví, resp. může vědět, kolik bodů již získal, neboť si to může spočítat podle počtu přestupků, které byly pravomocně skončeny. Na druhou stranu je pravda, že neexistence povědomí o tom, kolik přestupků řidič spáchal a které jsou teprve v procesu jejich projednání, resp. přípravy projednání (o čemž řidič neví), má neblahý vliv na to, že když řidič neví, jak „povyrostlo“ jeho bodové konto, vytrácí se preventivní účinek bodového systému, což je jeho primárním účelem.

Současně se tohoto problému dotýká mnohem zásadnější otázka, a to je přičítání bodů za více přestupků, které jsou projednávány ve společném řízení. Pro vysvětlenou, pokud řidič spáchá více přestupků, které je oprávněn řešit jeden subjekt, např. obecní úřad obce s rozšířenou působností, pak se ukládá pouze jedna sankce, a to za přestupek nejpřísněji postižitelný, což plyne z ustanovení zákona o přestupcích. Totéž pak platí i pro body.

Závěrem lze říct, že řidiči by si měli vést přehled o tom, kolik bodů mají, jaká řízení jim hrozí (když např. na místě pokutu neplatili a nechali věc postoupit do správního řízení) a podle toho si dobře spočítat, jak daleko jsou od dosažení 12 bodů, aby je pak nepřekvapilo dopis o jejich dosažení a tedy zákaz řízení na jeden rok.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*