Bruslaři na silnicích a mimo ně

Vysvitlo sluníčko, lyže jsme schovali do sklepa, na silnice vyjelo hodně cyklistů a bruslařů, dnes se podíváme z hlediska pravidel silničního provozu na druhou skupinu z nich

Nejprve je třeba stručně připomenout, že bruslaři jsou dle definice v zákoně o provozu na pozemních komunikacích chodci, a to společně např. s běžci na lyžích nebo osobou, která vede jízdní kolo.

Takové zařazení může částečně překvapit, protože bruslaři se často pohybují rychlostí nejen srovnatelnou, ale mnohdy i vyšší než cyklisté a proto by si možná zasloužili zařazení mezi řidiče nemotorových vozidel. Ostatně, když na silnici jako nemotorové vozidlo musí koloběžka, tak proč ne bruslař.

Faktem nicméně je, že česká právní úprava nereagovala na rozvoj v této oblasti žádným způsobem a proto z hlediska zákona zůstává bruslař i nadále chodcem. A proto pro bruslaře, protože jsou chodci, platí následující pravidla:

  • bruslař nesmí na silnici, resp. smí na ní jen za podmínek jako ostatní chodci a musí tedy primárně jezdit po chodníku,
  • kde není chodník nebo je-li neschůdný, smí jet po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, musí jet co nejblíže při levém okraji vozovky,
  • bruslaři smějí jet po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe; při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jet bruslaři pouze za sebou,
  • řidič musí nechat bruslaře na přechodu pro chodce přejít / přejet stejně jako kteréhokoli jiného chodce,
  • bruslař nemá zvláštní povinnosti např. v podobě povinnosti nosit ochranou přilbu,
  • bruslař nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce,
  • ani když se pohybuje za snížené viditelnosti na silnici, není bruslař povinen být osvětlen,
  • na bruslaře se nevztahuje zákaz telefonování za jízdy nebo zákaz požívat během jízdy alkoholické nápoje nebo „řídit“ pod jejich vlivem,
  • srážka bruslařů mezi sebou není dopravní nehodou ve smyslu zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Jak patrno, nereflektuje aktuální právní úprava vývoj v této oblasti za posledních několik let a dokud nedojde k nějaké větší nehodě nebo události, zákonodárce se danou problematikou patrně zabývat nebude, i když je fakt, že to nějaké zásadní problémy v praxi nečiní.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*