Pozastavení řidičského oprávnění exekutorem

Dnes bych se rád věnoval jedné možná trochu okrajové záležitosti, a tou je oprávnění exekutora pozastavit svým rozhodnutím řidičské oprávnění.

Exekuční řád ve svém §71a stanoví, že:

…exekutor může vydat exekuční příkaz k pozastavení řidičského oprávnění povinného … tehdy, jestliže je v exekuci vymáhán nedoplatek výživného na nezletilé dítě anebo na zletilé dítě do 26 let věku, které se soustavně připravuje studiem na své budoucí povolání.

Postihnout tímto způsobem lze tedy jen ty dlužníky, kteří dluží na výživném.

Je otázkou, do jaké míry dluh na výživném souvisí s řízením vozidla (snad by bylo dle mého názoru vhodnější zpeněžit nejdřív auto, kterým dlužník jezdí, pokud je jeho, než postihovat jeho řidičské oprávnění).

Nicméně, je-li exekuční řízení vedeno tímto způsobem, exekutor pošle toto své rozhodnutí na Registr řidičů, kde pozastavení řidičského oprávnění vyznačí. V každém případě se však tato informace nejprve doručuje dlužníkovi a až pak úřadu (to, aby dlužník včas věděl, že už nemůže řídit). Exekuční příkaz se povinnému doručuje do vlastních rukou.

Účinky to má takové, že „dnem doručení exekučního příkazu povinnému se povinnému pozastavuje řidičské oprávnění…. Po dobu pozastavení řidičského oprávnění držitel řidičského oprávnění nesmí řídit motorová vozidla.

V některých případech je možné požádat o zrušení takového příkazu.

A to když dlužník svůj dluh vyrovná, což je logické a pak v případě, kdy prokáže, že řidičské oprávnění nezbytně potřebuje k „uspokojování základních životních potřeb svých a osob, ke kterým má vyživovací povinnost“. Pokud tedy řidič řídit např. potřebuje pro účely výkonu své profese, pak může požádat o zrušení tohoto pozastavení.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*