Nákup ojetého vozidla – základní právní postup z pohledu kupujícího

Pokud uvažujete o nákupu ojetého vozidla a máte obavu z rizik, která jsou s takovým nákupem spojena, určitě doporučím věnovat pozornost následujícím řádkům.

Než se ale dostanete k reklamaci závad, může vás při koupi potkat nejedno právní riziko.

  1. Smlouva

Bez ohledu na to, jaká je cena vozidla a bez ohledu na ostatní skutečnosti, je bezpodmínečně doporučeníhodné sjednat písemnou kupní smlouvu. Ne snad, že by ústní kupní smlouva nebyla sjednána platně, ale když neuzavřete písemnou kupní smlouvu, nebudete moci prokázat, že jste vlastníkem vozidla.

To bude představovat problémy nejen na Registru vozidel, ale zejména to může představovat problémy při prokázání vašeho vlastnického titulu (a dobré víry), pokud by se např. později ukázalo, že prodávající nebyl oprávněn vozidlo převést.

Jako kupující proto trvejte na podpisu písemné kupní smlouvy a podpisu za prodávajícího před vámi.

V kupní smlouvě je nutné popsat všechny základní náležitosti, a to zejména:

  • smluvní strany
  • podrobnou identifikaci vozidla
  • projev vůle týkající se prodeje vozidla
  • kupní cenu
  • povinnosti prodávajícího týkající se součinnosti při změně vlastníka v Registru vozidel
  • identifikaci dokladů (servisní knížka, technický průkaz, osvědčení o registraci atd.), které prodávající předává kupujícímu; dále počet předaných klíčů a dalšího vybavení (zimních pneu apod.).

V kupní smlouvě je nutné za kupujícího věnovat velkou pozornost zejména ustanovením, kterými by se prodávající zprošťoval své odpovědnosti za vady. Zejména smlouva nesmí obsahovat klauzuli, podle které prodávající prodává vozidlo, „jak stojí a leží“, protože v takovém případě by téměř vůbec neodpovídal za vady vozidla.

2. Úhrada kupní ceny

Každá smluvní strana se vždy obává toho, že druhá smluvní strana nesplní své smluvní povinnosti. Kupující se obává toho, že nedostane vozidlo a prodávající zase toho, že nedostane zaplaceno.

Existuje řada mechanismů a postupů, jak to řešit. Některé představují větší riziko pro prodávajícího a jiné zase pro kupujícího.

Nejbezpečnější varianta je tzv. jistotní účet, kdy kupující nejprve složí peníze na jistotní účet. Pak se podepíše kupní smlouva, předá vozidlo, podepíše předávací protokol, se kterým jde prodávající za bankou, advokátem nebo notářem, u kterého je složena kupní cena a kupní cena je vyplacena. Tato varianta pokrývá rizika všech, ale u převodu aut není moc typická kvůli dalším nákladům na jistotní účet (3-10 tisíc Kč).

Další bezpečná varianta spočívá v úhradě kupní ceny hotově při předání vozidla (auto proti penězům), ale taková transakce je limitována právními předpisy omezujícími hotovostní transakce.

V současné době (prosinec 2020) je tento limit nastaven na 270 000,- Kč, takže hotově lze zaplatit auto jen do této částky. Pokud je cena vyšší, musí být úhrada provedena bezhotovostně.

V takovém případě se pak nabízí následující varianta – strany podepíšou kupní smlouvu s tím, že odkládací podmínkou nabytí vlastnického práva je úhrada kupní ceny. Kupující následně převede peníze na účet prodávajícího nebo vloží hotovost na účet prodávajícího (na takové vložení se omezení plateb v hotovosti nevztahují) a následně si strany předají vozidlo.

Kupující si nicméně v každém případě musí vyhodnotit, jak moc může prodávajícímu důvěřovat a podle toho zvolit způsob úhrady kupní ceny.

V dalším díle se podíváme na to, jak si prověřit původ vozidla, zajistit předání vozidla a zajištění zápisu v Registru vozidel.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*