Nákup ojetého vozidla – základní právní postup z pohledu kupujícího – část II.

  1. Zápis do Registru vozidel

Kupující a prodávající mají povinnost promítnout prodej vozidla do Registru vozidel. Důležité pak jsou následující skutečnosti:

  • žádost o zápis změny musí podat obě strany společně, tzn. na úřad musí společně (případně může dát jeden druhému plnou moc; pozor, podpis na takové plné moci musí být úředně ověřen);
  • lhůta pro podání takové žádosti je 10 pracovních dnů od nabytí vlastnického práva k vozidlu, což je zpravidla od podpisu kupní smlouvy a předání vozidla, resp. uhrazení kupní ceny (podle toho, co si strany dohodly); pozor, za porušení této povinnosti hrozí pokuta až 50 000 Kč;
  • k vyplněné žádosti se přikládá: technický průkaz, protokol o evidenční kontrole, který není starší 30 dnů a zelená karta (prokazující pojištění).

Pokud jste kupující, je ideální na úřad zajít buď společně s prodávajícím nebo si od něho nechat vystavit plnou moc (podpis musí být úředně ověřen). Pokud jako kupující máte kompletní doklady od vozidla uvedené výše, včetně plné moci, zaříďte si převod sám.

V každém případě je rozumné si v kupní smlouvě sjednat povinnost prodávajícího k součinnosti při změně vlastníka v Registru vozidel a ještě ideálně takovou povinnost zajistit smluvní pokutou.

Příslušný k provedení změny vlastnictví je aktuálně kterýkoliv obecní úřad s rozšířenou působností.

2. Pojištění

Jak už bylo výše uvedeno, je podmínkou pro zápis změny vlastnictví vozidla doložení, že vozidlo je pojištěno.

To lze doložit i zelenou kartou (pojištěním) prodávajícího, nicméně prodávající může pojištění zrušit hned po prodeji, tudíž lze určitě doporučit kupujícímu, aby si pojištění sjednal svoje, a to nejpozději s účinností k okamžiku, kdy vozidlo koupí. Zelenou kartu, kterou dostane k takto sjednanému pojištění, pak kupující předloží na Registru vozidel.

3. Registrační značka

Registrační značka se dnes nemění, a to ani v případě, kdy dochází k převodu vozidla z jednoho kraje do druhého. U přeprodaných aut už proto dnes nepoznáte, odkud řidič je, protože značku si auto podrží po celou dobu.

4. Poplatek za převod

Správní poplatek za převod vozidla činí v současné době 800 Kč.

Tím nejsou dotčena pravidla týkající se tzv. ekologické daně, která se platí nad rámec výše uvedeného správního poplatku a její výše se odvíjí od emisní normy, kterou vozidlo plní.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*