Železniční přejezd a přednost na něm

Kdo má přednost na železničním přejezdu, se zdá jako zbytečná otázka, protože pravidla fyziky jsou neúprosná, tzn. přednost má ten těžší a větší, nicméně moje letní zkušenost na jednom přejezdu, která mi přišla poněkud nestandardní, mne inspirovala k tomu podívat se na tato pravidla podrobněji.

Nejprve k té letní zkušenosti. Byl jsem se projet na motorce a když jsem se vracel přes Kralupy nad Vltavou, tak jsem přejížděl železniční přejezd v ulici Pražská. Je to chráněný železniční přejezd se závorami a zabezpečovacím zařízením. Když jsem k němu přijel, závory byly nahoře, ale bílé světlo přerušovaně neblikalo. Krátce jsem se rozhlédnul, vlak jsem neviděl a železniční přejezd jsem přejel. Záhy se ozvalo hlasité troubení, ohlédnu se a vidím, jak se k přejezdu pomalu blíží osobní vlak a intenzívně troubí. Trošku mne to překvapilo, protože bych vlak tak blízko přejezdu, který je vybavený závorami, nečekal. Závory dolů nešly, červená světla nesvítila a vlak pomalu (stále troubíce) pomalou přejezd přejel. Doma mi to vrtalo hlavou, protože jsem si říkal, že proč nebyly dole závory a jestli jsem vlastně neudělal nějakou chybu (dávám pozor na všech přejezdech a ať už bílé světlo bliká nebo ne, preventivně se vždy rozhlížím).

Pojďme se tedy společně podívat na případy, kdy se na železniční přejezd nesmí vjíždět:

§ 29 zákona č. 361/2000 Sb.

  1. Červená

Je-li dávána výstraha dvěma červenými střídavě přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení

2. Cinkání

Je-li dávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku přejezdového zabezpečovacího zařízení,

3. Závory

Sklápějí-li se, jsou-li sklopeny nebo zdvihají-li se závory,

4. Vlak je vidět nebo slyšet

Je-li již vidět nebo slyšet přijíždějící vlak nebo jiné drážní vozidlo nebo je-li slyšet jeho houkání nebo pískání; toto neplatí, svítí-li přerušované bílé světlo signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení,

5. Znamení drážního zaměstnance

Dává-li znamení k zastavení vozidla zaměstnanec dráhy kroužením červeným nebo žlutým praporkem a za snížené viditelnosti kroužením červeným světlem,

6. Přejezd se nedá projet

Nedovoluje-li situace za železničním přejezdem jeho bezpečné přejetí a pokračování v jízdě.

Pokud budu posuzovat tu svou včerejší situaci, tak, pokud závory dolů nešly, ale současně nesvítilo bílé přerušované světlo, má vlak v takovém případě podle pravidel přednost, pokud je vidět nebo slyšet (to zabezpečovací zařízení na předmětném přejezdu patrně mělo poruchu, takže se jedná o případ č. 4).

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*