Zastavovací pás – kdy a jak jej lze použít?

Zastavovací pás je vyjmenován v §52 zákona o Policii ČR jako jeden z tzv. donucovacích prostředků, který smí policie za dále stanovených podmínek používat.

Bližším pohledem do zákona o PČR nicméně zjistíme, že podrobnější vymezení podmínek, za kterých je policista oprávněn zastavovací pás použít, upraveno není. Stanoveny jsou v §55 pouze následující obecnější pravidla, která se ale týkají i ostatních donucovacích prostředků k zastavení vozidla:

(1) Policista je oprávněn použít prostředek k násilnému zastavení vozidla nebo zabránění jeho odjezdu:

a) k zastavení vozidla, jehož řidič přes výzvu k zastavení vozidla podle jiného právního předpisu vozidlo nezastaví, nebo

b) k zabránění odjezdu vozidla v rámci zákroku proti osobě, jejíž osobní svoboda má být omezena, lze-li předpokládat, že se tato osoba pokusí vozidlo použít k útěku.

(2) Policista při použití prostředku k násilnému zastavení vozidla dbá, aby nedošlo k ohrožení života nebo zdraví jiných osob a aby život nebo zdraví osoby, proti které směřuje zákrok, byly ohroženy jen v nezbytné míře.

Pro účely zastavení ujíždějícího vozidla je pak relevantní podmínka ad a) shora, která v diskutovaném případě splněna byla (řidič nezastavil ani přes výzvu k zastavení).

Samozřejmě velmi důležitá, a to nejen ve vztahu k zastavovacímu pásu, je podmínka ad 2) shora, která policistům důrazně nakazuje, že musí dbát na to, aby nedošlo k ohrožení života nebo zdraví jiných osob a aby ohrožení života nebo zdraví osoby, proti které zasahují, bylo jen nezbytně nutné. Vrátím-li se k té kauze, tak tuto povinnost policisté dle mého názoru zjevně nesplnili.

Použití zastavovacího pásu v dané věci však patrně také nepřicházelo v úvahu z důvodu možnosti ohrožení ostatních řidičů. Jejich použití je z důvodu výskytu i ostatních účastníků např. jako zde na dálnici zjevně velmi komplikované, protože by bylo nutné „oddělit“ prchajícího od ostatních účastníků a natahovat pás těsně před někým, kdo jede velmi rychle, také není moc bezpečné. Možnosti použití tohoto prostředku jsou tedy velmi limitované.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*