Vozíky za osobní auta z hlediska technických požadavků na spojitelnost

V minulém článku jsme se dívali na to, jaké řidičské oprávnění opravňuje k připojení jakého vozíku za osobní auto. Pohled řidičského oprávnění je ale jen jedním z pohledů. Tím druhým jsou technické (váhové) požadavky na spojitelnost auta a vozíku do soupravy. Samozřejmě platí, že v provozu na pozemních komunikacích musí být splněny obě (všechny) podmínky, tj. řidič musí mít jak příslušné řidičské oprávnění, tak musí být technicky přípustné osobní auto a vozík do soupravy spojit.

Než se na ta pravidla podíváme, ještě předešlu kategorie přípojných vozidel:

  • Kategorie O1: vozidla kategorie O s maximální hmotností nepřevyšující 0,75 tuny.
  • Kategorie O2: vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 0,75 tuny, ale nepřevyšující 3,5 tuny.
  • Kategorie O3: vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 3,5 tuny, ale nepřevyšující 10 tun.
  • Kategorie 04: vozidla kategorie O s maximální hmotností převyšující 10 tun.

Osobní auta jsou pak kategorie M.

Pro osobní vozidla jsou nicméně relevantní pouze kategorie O1 a O2.

Tyto technické požadavky upravuje vyhl. č. 341/2014 Sb., a to zejména v §34 a §35. Připomínám, že v dalším textu se věnuji primárně pravidlům, která se vztahují na osobní vozidla.

Vybraná pravidla jsou následující:

  1. Stanovení hmotností u nebrzděného přívěsu:

Okamžitá hmotnost nebrzděného přípojného vozidla kategorie O1 nesmí být větší než největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla.

Je tedy nutné podívat se do TP auta na příslušnou kolonku (kolonka O.2) a podle toho je možné připojit nebrzděný přívěs. Pozor ale, rozhodující je okamžitá hmotnost přívěsu!

2. Stanovení hmotností u brzděného přívěsu

Okamžitá hmotnost brzděného přívěsu kategorií O1, O2 nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla, za podmínky, že okamžitá hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N1 a 1,5násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M1G a N1G.

Opět je tedy nutný pohled do TP auta (kolonka O.1) + je nutné spočítat shora uvedený poměr. Opět pozor, rozhodující je okamžitá hmotnost přívěsu.

3. Poměr hmotností

  • nebrzděná vozidla kategorie O1 mohou být zapojována jen za vozidla kategorií M a N, jejichž hmotnost v provozním stavu je nejméně dvojnásobkem okamžité hmotnosti připojovaného vozidla, pokud při schválení technické způsobilosti tažného vozidla nebylo stanoveno jinak.

4. Další podmínky

  • do jízdní soupravy s tažnými vozidly kategorií M1 a N1 smí být zapojeno přípojné vozidlo kategorie O1 nebo O2 o maximální celkové šířce vyhovující podmínce, aby bod činné svíticí plochy přední obrysové svítilny tažného vozidla, který je nejbližší rovině vymezující největší šířku přípojného vozidla, nebyl dále než 400 mm od této roviny, měřeno na každé straně – po obou stranách, jízdní soupravy vozidel zapojených do jízdní soupravy a podélné ose.
  • největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla za vozidlo kategorie L (motorka, tříkolka, čtyřkolka) nesmí být větší než 50 % provozní hmotnosti tažného motorového vozidla.

V zásadě jsou tedy vždy relevantní dvě podmínky – údaj v TP a shora uvedený poměr hmotností dle bodu 3 pro nebrzděné přívěsy.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*