Stoupací pruh na dálnici a jeho použití

V souvislosti s několika aktuálními dotazy na povinnost využít stoupací pruh na dálnici (pruh pro „pomalá“ vozidla) se na tuto problematiku podíváme dnes podrobněji.

Pokud budete hledat pravidla týkající se dopravní značky IP 18c, pak v zákoně o provozu na pozemních komunikacích žádné bližší podrobnosti nenajdete.

Jedinou informaci ohledně pravidel užití toho pruhu lze nalézt ve vyhlášce 294/2015 Sb., která uvádí:

Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje přídatný jízdní pruh na dálnici a silnici pro motorová vozidla určený zejména pro motorová vozidla, která v takto označeném úseku nedosáhnou vyšší rychlosti než 80 km/h. Jiná motorová vozidla užívají jízdní pruh pro pomalá vozidla, jestliže je jejich rychlost jízdy v daném úseku dálnice nebo silnice pro motorová vozidla výrazně nižší než rychlost jízdy ostatních vozidel jedoucích v témže směru.

Výše uvedená dikce není úplně nejjednoznačnější, a to zejména s ohledem na to, jestli z přítomnosti takové značky vůbec plynou nějaké povinnosti.

Pokud budeme vycházet z toho, že se jedná o další jízdní pruh, tak by z toho plynulo, že v něm má povinnost jet každý, pokud zrovna nepředjíždí (obecné pravidlo o povinnosti užít pravý pruh). Takový závěr ale dle mého názoru neodpovídá účelu shora uvedeného a ani jazykovému znění tohoto ustanovení.

Já bych to vykládal tak, že v tomto pruhu musí jet dva druhy vozidel:

  1. Primárně to jsou vozidla, která v daném místě (zpravidla ve svahu) nedosáhnou rychlosti 80 km/h. Pokud tedy např. nákladní auto na dálnici neudrží do kopce 80 km/h, musí do tohoto pruhu.
  2. Druhou skupinou vozidel jsou vozidla, která sice dosáhnou rychlosti 80 km/h, ale jsou výrazně pomalejší než ostatní vozidla. Co se rozumí tou výrazně nižší rychlostí, není ovšem jednoznačné. V extrémním výkladu by to mohlo znamenat, že když v levém auta jedou 200 km/h a v pravém „jen“ 150 km/h, tak by např. řidič, který jede v pravém jen 110 km/h musel do stoupacího pruhu.

To je ale dle mého názoru výklad, který nutně neobstojí. Zákonodárce určitě nepředpokládal, že by auta jezdila (mohla jezdit) víc než 130 km/h. A protože 100 nebo 110 km/h asi není „výrazně nižší“ rychlost, tak mám za to,  že pokud pojedete v pravém pruhu třeba těch 100-110 km/h, tak by vás nikdo do stoupacího pruhu tlačit neměl a povinnost jej použít nemáte. V zásadě tak bude tento pruh vyhrazen hlavním nákladním autům, která buď nejedou ani 80 km/h nebo jedou lehce přes (pak by tam musely, protože výrazně pomaleji jedou).

Tomáš Beran

1 komentář

  1. A vidíte, pro mne je 110 vs. 130 „výrazně nižší“ rychlost. Navíc vemu-li v potaz, 1) že tachometrových 130 má do reálných ještě dost daleko a 2) jízda v prostředním pruhu 110 při prázdném pomalém zbytečně zhušťuje dopravu v místě a naprosto zbytečně nutí k daleko nebezpečnějšímu manévru při předjíždění přes 2 pruhy nebo dokonce podjíždění. (Zajeďte se podívat na D5 Loděnice->Praha.)
    Jezděme prosím VPRAVO.
    A zákonodárce by udělal nejlíp, kdyby tuto značku zrušil a přídavné pruhy přidával zleva.

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*