Řízení bez řidičského oprávnění a sankce za takové porušení – I. část

Nejprve je nutné obecně uvést, že nelze zakázat činnost, ke které není nutné příslušné oprávnění, tzn. např. nelze uložit zákaz činnosti v podobě zákazu ježdění na kole, nebo na kolečkových bruslích apod, protože pro ježdění na kole nebo řízení podobných dopravních prostředků se žádné oprávnění pochopitelně nevyžaduje.

V současné době právní úprava (zákon č. 361/2000 Sb. a 40/2009 Sb.) rozlišuje dvě základní situace:

  1. Řidič, který oprávnění nikdy neměl

První skupinu tvoří ti, kteří řidičské oprávnění nikdy nezískali.

Asi není nutné zdůrazňovat, že je to podmínka pro řízení nezbytná a že tedy ti, kteří řídí, ačkoliv řidičské oprávnění nikdy neměli, se vystavují postihu.

Pokud budete řídit motorové vozidlo, aniž byste kdy získali příslušné řidičské oprávnění, hrozí Vám následující sankce:

  • pokuta 25 až 50 tisíc Kč
  • zákaz řízení na 12 až 24 měsíců.

2. Řidič, který řidičské oprávnění pozbyl

Důvodů, pro které lze pozbýt řidičské oprávnění, je řada. Může se jednat např. o důsledek:

  • spáchání dopravního přestupku (např. vysokého překročení nejvyšší dovolené rychlosti nebo porušení zákazu předjíždění) nebo
  • jako důsledek vybodování se nebo
  • jako důsledek spáchání trestného činu (např. dopravní nehody) nebo
  • jako důsledek exekučního příkazu v souvislosti s neplněním vyživovací povinnosti.

Jakkoli důsledky řízení bez oprávnění upravuje i zákon o provozu na pozemních komunikacích jako přestupek, jedná se současně i o trestný čin Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání podle ust. §337 trestního zákoníku.

Řízení motorového vozidla po té, co byl uložen zákaz řízení, má tedy ještě závažnější důsledky, protože se jedná o trestný čin. S tím je spojeno i riziko výrazně přísnějších sankcí, a to:

  • odnětí svobody až na dva roky
  • pokuty až do částek násobně převyšujících sankce za přestupek (i v řádu stovek tisíc korun)
  • zákaz řízení až na 10 let.

Příště se podívám na to, co přesně MDS plánuje na shora uvedeném změnit.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*