Propadlá technická, závady na vozidle a sankce

Za kterou závadu na vozidle vám hrozí zákaz řízení a kdy hrozí pouze pokuta?

Častým dotazem v právní poradně je, jaké hrozí sankce jednak za to, když má auto propadlou tzv. technickou a dále jaké hrozí obecně sankce za jízdu s vozidlem, které není technicky způsobilé. Dnes se na to proto podíváme podrobněji.

1) Propadlá technická

Často se čtenáři ptají, jaký postih jim hrozí za to, když se při kontrole zjistí, že mají propadlou technickou, tzn. když jezdí, ačkoliv uplynula lhůta pro pravidelnou technickou kontrolu. Jen krátce zopakuji, že u nového auta se prohlídka dělá po čtyřech letech a pak každé dva roky – §40 zákona č. 56/2001 Sb.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích neobsahuje zvláštní skutkovou podstatu provozu vozidla s propadlou technickou, takže se aplikují obecná ustanovení. Za takový přestupek pak hrozí pokuta až do 50 000 Kč, na místě v blokovém řízení do 5 000 Kč.

Sankce se však může výrazně zvýšit, pokud se současně zjistí, že vozidlo je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. Za to už hrozí sankce větší (viz dále), nicméně za samotný provoz vozidla bez technické hrozí pouze sankce uvedené shora.

2) Auto technicky nezpůsobilé

Druhým okruhem situací, který se může prolínat se situací popsanou ad 1) shora, ale také nemusí, je případ, kdy je vozidlo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Jak je patrno z definice tohoto přestupku, musí se jednat o takovou závadu, která činí vozidlo nebezpečným pro ostatní účastníky silničního provozu. Mezi takové závady patří zejména:

  • nesvítí-li potkávací nebo brzdové nebo zadní obrysové světlo alespoň na straně přivrácené do středu vozovky,
  • nelze-li přepnout dálková světla na potkávací,
  • způsobují-li světlomety oslnění,
  • prasklé nebo poškozené čelní sklo ve stírané ploše o velikosti větší než 20 mm,
  • zatemnění čelního skla na propustnost zjevně nižší než 75 % nebo zatemnění předního bočního skla na propustnost zjevně nižší než 70 %.
  • netěsnost nebo neúplnost výfukového potrubí nebo zjevný zásah do tohoto potrubí mající vliv na vnější hluk vozidla.
  • zjevné unikání paliva, oleje nebo mazacích tuků.
  • je-li hloubka dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů menší než 1,6 mm u vozidel všech kategorií a u mopedů menší než 1,0 mm,
  • obnažuje-li trhlina nebo poškození pláště pneumatiky na jejím vnějším obvodu (oblast koruny, ramene, boku a patky) kostru pneumatiky nebo ji narušují,
  • jsou-li namontovány pneumatiky různého rozměru na téže nápravě, nejde-li o nouzové dojetí.

a mnoho dalších, přičemž tyto závady jsou tolerovatelné jen, pokud se jedná o nouzové dojetí (tzn. jízda od vzniku poškození do nejbližšího místa, kde to lze opravit).

Pokud tedy je zjištěna některá ze závad popsaná výše, nastupují přísnější sankce, a to pokuta 5 až 10 tisíc a zákaz řízení na 6 měsíců až rok.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*