Odbočování vlevo vs. předjíždění – judikatura

Protože je problematika vztahu odbočování doleva a předjíždění nezřídka předmětem Vašich dotazů, chtěl bych se krátce zastavit nad jedním judikátem postihujícím právě tuto problematiku (už jsem o konkurenci těchto dvou situací také psal článek).

Jedná se o rozhodnutí NSS pod č.j.: 2 As 67/2011 – 89 ze dne 31. 7. 2012 a předmětem rozhodování byl následující případ:

Jednalo se o dopravní nehodu, kdy se střetlo vozidlo odbočující vlevo na místo ležící mimo pozemní komunikaci a druhé vozidlo, které v danou chvíli předjíždělo zleva kolonu vozidel, přičemž došlo ke srážce s vozidlem odbočujícím.

Z hlediska faktů bylo nesporné, resp. se prokázalo, že řidička vozidla odbočujícího vlevo (Seat Ibiza) dala včas znamení o změně směru jízdy vlevo a snižovala rychlost jednoznačně zřetelně na to, aby vozidlům za sebou (resp. jejich řidičům) dala najevo, že bude odbočovat. Řidič druhého vozidla (VW Golf) tuto skutečnost ignoroval a začal předjíždět v okamžiku, kdy už dávala znamení o změně směru jízdy a brzdila před odbočením.

Vcelku bez překvapení v daném případě dopadlo posouzení nehody tak, že viníkem byl řidič Golfu, který začal předjíždět až v době, kdy už řidička Ibizy dávala znamení o změně směru jízdy a střetl se s ní, když zahájila odbočovací manévr.

Předmětem sporu bylo ovšem to, že pokutu dostala i řidička Ibizy (i když nebyla viníkem dopravní nehody) za to, že „nedbala zvýšené opatrnosti“. Z obsahu výpovědí a znaleckého posudku totiž vyplynulo jednak to, že:

  • řidička Ibizy se nepodívala do zpětného zrcátka před tím, než začala odbočovat a
  • znalec určil, že pohledem do zrcátka to auto mohla vidět až na 125 metrů.

Řidička Ibizy totiž argumentovala tím, že když už měla zapnutý blinkr a zpomalovala, tak se do zpětného dívat nemusela. K tomu NSS uvedl následující:

Jinak řečeno, v okamžiku, kdy žalobkyně dala znamení o změně směru jízdy vlevo a zpomalila, nemohla se bez dalšího bezpečně spoléhat na to, že všichni ostatní účastníci provozu na pozemních komunikacích budou dodržovat své povinnosti a nikdo ji například nezačne předjíždět zleva. V tomto ohledu je i bez významu to, že řidič M., který započal žalobkyni předjíždět již v době, kdy dávala znamení o změně směru jízdy vlevo, a jel vyšší než maximální povolenou rychlostí v obci, jednal protiprávně.“ Závěr, který z tohoto judikátu tedy plyne, asi pro většinu řidičů není ničím novým, tj. těsně před odbočením se ještě jednou podívat do zpětného a naposledy situaci zkontrolovat. I to, že dostatečně dlouho blikáte a brzdíte a řidičům za Vámi musí být jasné, že hodláte odbočovat, nestačí, je nutné samozřejmě kontrolovat situaci za sebou. Mám ale osobně za to, že to každý řidič, alespoň s trochou pudu sebezáchovy, stejně dělá.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*