POKUTY Z ITÁLIE: NÁVRH ZÁKONA O ZABAVENÍ VOZIDLA REGISTROVANÉHO V ZAHRANIČÍ V PŘÍPADĚ NEUHRAZENÍ POKUTY

Jak je známo, legislativa Evropské unie umožňuje jednotlivých členským státům zjistit údaje o majiteli vozidla, jež se dopustilo dopravního přestupku v jiném členském státě, než ve kterém je vozidlo registrováno. Po zjištění údajů o majiteli mu bude zasláno oznámení o přestupku.

Moje zkušenosti italského advokáta působícího na českém území mě přivádějí do kontaktu s českými klienty, kteří taková oznámení od italské policie obdrželi. Italská policie často pověřuje upomínáním těchto plateb specializované italské nebo české společnosti.

Po upomínkách by měla následovat exekuce – aby italský stát vyinkasoval tzv. zahraniční pokuty, tedy za vozidla registrovaná v zahraničí, může v současnosti využít postupu Evropské unie, který umožňuje pověřit vymáháním pohledávky pomocí exekuce stát, v němž má pachatel přestupku trvalé bydliště (v našem případě Českou republiku, má-li vozidlo značku CZ). K dnešnímu dni nebyl tento postup příliš využíván, možná proto, že pokutu vyinkasuje stát, v němž je vozidlo registrováno (v našem případě Česká republika), takže stát, který pokutu uložil (např. Itálie) má na vymáhání pohledávky malý zájem.

V každém případě chci českou veřejnost seznámit s tím, že v Itálii se projednává reforma Silničního zákona. Jedním z cílů reformy je právě usnadnit vymáhání pohledávek, byl-li přestupek spáchán vozidlem registrovaným v zahraničí.

Návrh zákona předpokládá, že:

  1. když pachatel nemůže být o přestupku informován okamžitě (např. v případě překročení rychlosti, změřené radarem), musí mu být policejní záznam doručen do 120 dnů od zjištění přestupku (zatímco dnes musí být doručen do 360 dnů)
  2. bude vytvořen elektronický národní archív přestupků spáchaných vozidly registrovanými v zahraničí, ve kterém bude moci přímo vyhledávat policie
  3. nebude-li do 60 dnů od doručení oznámení uhrazena pokuta nebo podáno odvolání, bude vozidlo policií zajištěno až do uhrazení celé výše pokuty. Vozidlo bude dáno do úschovy třetí osobě, přičemž náklady za tuto úschovu hradí majitel vozidla.

Cílem této reformy je vymoci pohledávku v jednom zcela konkrétním případě: když se auto registrované v zahraničí (např. v České republice) a použité ke spáchání dopravního přestupku, vrátí na území Itálie. Vozidlo bude zastaveno při jakékoliv policejní kontrole. Policie nahlédne do archívu se seznamem všech vozidel, která se dopustila dopravního přestupku, a může okamžitě ověřit, zda se zde nejedná o nezaplacené pokuty, proti kterým nebylo podáno odvolání. V případě, že bude nalezena nějaká nezaplacená pokuta, proti které nebylo podáno odvolání, bude nařízeno zajištění vozidla. Jedná se o jistý druh zabavení, které znamená nemožnost vozidlo provozovat.

Avv. Andrea Giannotti

Advokát

www.pokutazitalie.cz

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*