Parkování motorek na chodníku – část druhá

Ve druhé části mého článku o parkování motorek na chodníku si dovolím zareagovat na doplňující dotazy čtenářů.

  1. Definice motorky

Mezi motorky jsou z hlediska klasifikace a rozčlenění v právních předpisech zařazena vozidla nejen jednostopá (tedy motorky v onom obvyklém slova smyslu), ale také čtyřkolky a tříkolky. Závěry v původním článku ohledně jednostopých motorek pak až na níže uvedené výjimky dopadají v plném rozsahu i na tříkolky a čtyřkolky, tj. nemůže-li se v zásadě parkovat jednostopou motorkou na chodníku, platí to o to víc i pro tříkolky a čtyřkolky.

2. Definice chodníku

Co je nebo není chodníkem, v pravidlech silničního provozu nenalezneme.

Jak jsem uváděl v komentáři pod článkem, existuje výkladové stanovisko, podle kterého je chodníkem ta část pozemní komunikace, která je určena převážně k chůzi. Jak bylo nicméně v diskusi trefně poznamenáno, není vždy snadné určit, zda se v konkrétním případě ještě jedná o chodník nebo o jinou část vozovky nebo o nějakou jinou zpevněnou plochu apod.

Dát jednoznačné stanovisko na všechny případy není možné a vždy se bude konkrétní místo posuzovat případ od případu, nicméně tato problematika se netýká jen parkování motorek, ale parkování obecně.

Ve městech a obcích je řada míst, která mají zpevněný povrch a která nejsou přímo součástí vozovky (tedy té části, po které se standardně jezdí) a která vybízejí k tomu, aby se jich užilo k parkování.

Zákon č. 361/2000 Sb. v tomto ohledu stanoví, že stát a zastavit je možné pouze na pozemní komunikaci, a to vpravo ve směru jízdy (kromě jednosměrky). Pokud určitá zpevněná plocha součástí takové pozemní komunikace bude a nebude chodníkem, tak by v zásadě nemělo nic bránit tomu, aby tam (nejen) motorka mohla stát nebo zastavit, a to při splnění výše uvedených podmínek. Obecně na to ale přesněji odpovědět nelze, takže pokud máte tipy na konkrétní místa, která Vás zajímají, pošlete odkaz v diskusi pod článkem a já k těm místům konkrétně vyjádřím. Vždy by ale vodítkem toho, jestli to je nebo není chodník, mělo být to, zda taková část pozemní komunikace slouží převážně chodcům nebo ne.

3. Parkování napříč

Parkování napříč (kolmo ke směru jízdy) je výslovně dovoleno ust. §25, odst. 1, písm. b) zákona č. 361/2000 Sb. takto:

Řidič smí zastavit a stát jen … v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace nebo zastavit v druhé řadě.

4. Více motorek na jednom parkovacím stání

Pravidla silničního provozu jsou v prvé řadě „šita“ na míru autům, takže ve vztahu k motorkám velký detail v pravidlech nenajdeme, což se týká i této otázky.

Vezmu-li praktickou situaci tam, kde parkuji já, tak se jedná o jednosměrnou komunikaci, kde se parkuje po obou stranách. Dopravní značkou způsob stání vymezen není, takže platí obecná pravidla o stání podélně.

Co se stání kolmo týče (a přesně tak parkuji, abych zabral co nejméně místa), platí výklad ad bod 3) shora.

Vedle mne často stojí kolmo další motorky, a to stejným způsobem, tzn. jejich řidiči postupují v souladu s bodem ad 3) shora stejně.

Pokud bych se tam postavil podél a někdo další by se chtěl s motorkou postavit vedle mne, tak pokud bychom se tam vešli, tak bych to vyložil jako parkování ve druhé řadě, což je za podmínek ad 3) shora dovolené. Obdobně lze parkovat i šikmo a podobně, vše za podmínky, že není ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu.

5. Ostatní parkování na vozovce

Co se ostatních případů parkování týče (dodržení minimální šířky jízdních pruhů, parkování u tramvajového pásu nebo ostrůvku), pak platí pro motorky shodná pravidla jako pro auta. Vždy musí být při parkování dodrženy zákonem stanovené minimální šířky pruhů pro stání a zastavení, případně platí stejná omezení nebo zákazy ohledně stání na nebo u přechodu, v křižovatce atd. atd.

6. Parkování skútrů do 50 ccm na chodníku

V diskusi padl i dotaz na parkování motorek do 50 ccm na chodníku.

V této souvislosti je vhodné poznamenat, že osoba, která tlačí motorku do 50 ccm, je z hlediska pravidel chodec a na chodníku tedy může s motorkou být, jakkoli ji může jen tlačit (jet na ní nesmí). To mne vedlo k závěru, že když se taková motorka smí po chodníku vést, mohlo by se tam s ní i stát (totéž platí pro jízdní kola). Pravidla silničního provozu na to nicméně nedávají žádnou odpověď, takže je to jen výkladová otázka a otázka názoru. Dovedu si ale takovou argumentaci představit, a to hlavně u těch jízdních kol, protože moc si nedovedu představit, jak by se parkovala kola na vozovce (když třeba nemají stojánek; jakkoli ten motorku mají).

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*