Odpustkové dopisy a bodový systém

Určitě každému řidiči už za těch let, co máme bodový systém, přišla „výzva k úhradě určené částky“ za to, že někde jel moc rychle nebo parkoval, kde neměl. A taky už každý asi zjistil, že když zaplatí, nikdo se nebude pídit po tom, kdo auto řídil a nikdo tak nedostane body. K čemu ale pak celý bodový systém?

Na odpustkových dopisech je bohužel až bolestně vidět to, jak jsou nápady naší exekutivy zoufale nedomyšlené a protichůdné. Když se totiž „vymyslel“ bodový systém, nikdo z těch chytrých hlav, které ho implementovali, si neuvědomil (anebo uvědomil, ale bylo jim to jedno), že to, že lidé dříve platili pokuty vcelku „vzorně“, dozná velké změny, jen co se lidé začnou za bagatelní přestupky vybodovávat (ne že by „nebolelo“ platit pokuty, ale pořád se dalo jezdit).

To ostatně úzce souvisí s právem nevypovídat. Toto právo existuje v našem právním řádu už dlouho, ale zas tak moc se u přestupků před rokem 2006 nepoužívalo (a to i proto, že se většina věcí řešila logicky přímo na místě, takže se stejně nedalo použít). Pak přišly dvě věci – bodový systém a kamerový „Klondike“, kdy se začaly ve velké míře instalovat rychlostní kamery všude možně, protože to přece ponese pěkný příjem do obecní pokladny.

Když se několik lidí záhy „ošklivě“ vybodovalo (lidé se sami bezelstně přiznávali k přestupkům, jen aby zjistili, že jsou vybodování a nemohou rok jezdit) a začalo se o tom mluvit, „náhle“ se objevilo a začalo hojně používat právo nevypovídat (na automatické kamerové systémy ostatně velmi účinné).

Po pár letech si někdo uvědomil, že by bylo vlastně lepší, když by lidé zase dobrovolně platili pokuty, jako před zavedením bodového systému (body vem třeba čert), protože když mají zaplatit pokutu a ještě dostat body a záhy se tak vybodovat, tak že se jim ty pokuty až tak dobrovolně platit nechce (divné, že?). Zajímá totiž někoho řidič, který se vyboduje a nemůže řídit? Nezajímá. Ten se nedá pravidelně a pěkně „holit“ na odpustcích. Je přece „lepší“, když budou řidiči „jen“ pravidelně platit (pokud možno po menších částkách, aby je to najednou tak nebolelo a nestavěli se při stříhání na odpor), ale nevybodují se, protože tak bude přísun penízků zajištěn. Je přece lepší si brát ze slepičky pravidelně vajíčka a ne jí zaříznout.

Je tragikomické pak pozorovat, jak jsme se potichu vrátili k onomu „výběrčímu“ režimu a bodový systém tak dostal ránu do zad (ne že by byl kdy k něčemu). Odpustkovými dopisy se valná část (jakkoliv pochybného) smyslu bodů negovala, protože drtivá většina deliktů plyne z automatických měřících zařízení a tam, kde to odpustkem projednat nelze, stejně hrozí zákaz řízení, takže řidič nebude řídit tak jako tak. Body se tak staly okrajovou záležitostí případů, kdy je řidič za bagatelní přestupek chycen na místě.

Inu, co by exekutiva pro zajištění přísunu z odpustků neudělala, že? Že se tím popře smysl s pompou zavedeného bodového systému? Koho to zajímá? Hlavně, když lze ovečky pěkně dál stříhat a moc se nebrání.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*