Dětské vozíky za jízdní kola

Dnes se podívám na podmínky, za kterých lze za kolo připojit dětský vozík. Příslušnou právní úpravu najdeme v ustanovení § 58 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.

Osoba starší 18 let může vézt nejvýše dvě děti mladší 10 let v přívěsném vozíku určeném pro přepravu dětí, který splňuje technické podmínky stanovené zvláštním předpisem2), nebo dítě na dětském kole připojeném k jízdnímu kolu spojovací tyčí.

Jak plyne z tohoto ustanovení, pojmuty byly do zákona nejen dětské vozíky, ale i přípojné tyče pro větší děti. Jak z daného ustanovení rovněž plyne, mají být technické požadavky na přívěsné vozíky stanoveny ve zvláštním právním předpise, ty však jsou stanoveny dál v odstavci 6.

58 odstavec 6 nově zní:

K jízdnímu kolu se smí připojit přívěsný vozík, který není širší než 900 mm, má na zádi dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíže k bočním obrysům vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný vozík nebo jeho náklad za snížené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem. Jsou-li v přívěsném vozíku přepravovány děti, musí být přívěsný vozík označen žlutým nebo oranžovým praporkem nebo štítkem o rozměru 300 x 300 mm vztyčeným ve výšce 1200 1600 mm nad úrovní vozovky.

Šířka vozíků 900mm je u některých dvojmístných typů hraniční a je např. otázkou, proč se zákonodárce neinspiroval právní úpravou v zahraničí, kde je hranice stanovena až na 1000 mm.

Současně vůbec nedává smysl, proč je barva praporku omezena na žlutou a oranžovou, když např. Charriot dává k červeným vozíkům červený praporek (pochopitelně, aby to šlo do barvy) a červená je také dobře viditelnou barvou, nicméně obávám se, že je to daň za ne úplně komplexní pohled Ministerstva dopravy na danou problematiku. Buďme však alespoň my, rodiče, vozící děti ve vozíčcích, rádi, že zbytečně rozvířená a argumenty nepodložená diskuse o nepřípustnosti vozíků na pozemních komunikacích a cyklostezkách, které jsou součástí pozemních komunikací, utichla a že si nadále můžeme naše ratolesti ve vozících vesele vozit.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*