Reklamace závad u motorových vozidel a uplatňování nároků s tím spojených

Motorová vozidla jsou stroje komplikované a složité, a proto se jejich vlastníci často setkávají s nutností řešit tzv. reklamaci, tj. uplatnění nároků souvisejících se vzniklou závadou vůči prodávajícímu, od kterého vozidlo koupili.

V tomto úvodním článku bych obecně popsal základní varianty a scénáře společně se základními pravidly každé reklamace a v dalších článcích této série se podrobně podíváme na jednotlivé situaci a správné postupy.

Obecně na základě občanského zákoníku platí, že právo na tzv. reklamaci má každý kupující, který zakoupil vozidlo od prodávajícího.

Základní varianty z hlediska rozsahu nároků se liší podle toho, zda se jedná o reklamaci:

 1. nového vozidla nebo
 2. ojetého vozidla.

Další rozlišení ohledně postupu při reklamaci pak souvisí s tím, zda se jedná o:

 1. tzv. zákonnou záruku, tj. o záruku, jejíž pravidla plynou ze zákona nebo
 2. o tzv. smluvní záruku, tj. o záruku, která je sjednána nad rámec občanského zákoníku dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.

Rozsah práv se dále liší i podle toho, zda je kupujícím:

 1. spotřebitel nebo
 2. podnikatel.

Základní pravidla každé správně řešené reklamace jsou pak zejména následující:

 • kupující vždy uplatňuje reklamaci vůči prodávajícímu, tj. vůči tomu, od koho vozidlo koupil (ze zákona např. neexistuje možnost uplatňovat vadu vůči výrobci, pokud současně není prodejcem);
 • oprávněnou osobou k uplatnění reklamace je výlučně kupující a nikdo jiný; pokud je např. nové vozidlo prodáno dalšímu majiteli, tak ten již uplatňuje vůči svému prodávajícímu a nikoli vůči prodávajícímu prodávajícího, i kdyby to byl sám výrobce (toto neplatí, pokud výrobce dává obecnou záruku každému majiteli vozidla);
 • kupující si NIKDY neodstraňuje vady sám, NIKDY nejedná svépomocí, NIKDY nezasahuje do vadné věci, ale VŽDY uplatňuje vadu vůči prodávajícímu;
 • kupující musí vady uplatnit buď v zákonné nebo smluvně sjednané lhůtě; k později uplatněné reklamaci se nepřihlíží;
 • kupující si VŽDY před uplatněním reklamace zajistí zadokumentování stavu před reklamací (pokud to povaha vady připouští), aby měl důkazní materiál, pokud dojde následně ke sporu;
 • kupující si VŽDY při uplatnění reklamace vyžádá reklamační a předávací protokol, tj. vždy sepíše s prodávajícím písemný protokol o tom, že došlo k uplatnění reklamace, jaká je povaha vady, KDY k uplatnění došlo a rozsah nároků, které požaduje (např. opravu, slevu, odstoupení od smlouvy)
 • kupující se pečlivě dopředu rozmyslí, jaký nárok bude požadovat (oprava, sleva, odstoupení, výměna věci za bezvadnou), protože následně své nároky nemůže libovolně měnit a takto zvolený nárok jasně a srozumitelně uvede do reklamačního protokolu.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*