Reklamace vad ojetého auta spotřebitelem vůči spotřebiteli – díl II.

Dnes se podíváme na rozsah jednotlivých nároků, tzn. rozsah toho, čeho se kupující vůči prodávajícímu může v rámci reklamace domáhat. Jen zdůrazním, že níže uvedený postup se týká případů nákupu ojetého auta spotřebitelem od spotřebitele (Franta prodává ojeté auto Máně).

Občanský zákoník rozlišuje nároky podle toho, zde se jedná o tzv. podstatné porušení smlouvy nebo ne.

Podstatným porušením se rozumí „takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.“ Přeložené – musí se jednat o podstatné a zásadní vady při jejichž vědomí by kupující ojeté auto nikdy nekoupil.

Podstatné porušení:

Nároky z podstatného porušení jsou následující, tj. kupující může chtít:

  1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
  2. odstranění vady opravou věci,
  3. přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  4. odstoupit od smlouvy.

ad 1)

Odstraněním vady dodáním nové věci bez vady nebude u ojetých aut přicházet v úvahu, protože se jednak nejedná o novou věc, ale hlavně prodávající nemá víc takových aut na prodej, takže toto se týká spíš prodeje nových věcí.

ad 2)

Oprava věci je jedním z nejobvyklejších nároků, tzn. auto má nějakou závadu, tak je povinností prodávajícího ji opravit. V daném případě obvykle prodávající není k takové opravě způsobilý, takže opravu musí někde zařídit, ale to je vše v pořádku.

Pokud kupující uplatní nárok na opravu, je na prodávajícím zajistit výsledek.

Znovu ale u tohoto nároku je nutné zdůraznit, že kupující si nemůže vybírat, kdo a jak opravu provede a ani nesmí opravu zajišťovat sám nebo prostřednictvím třetích stran. To je na rozhodnutí prodávajícího, který je odpovědný za výsledek, tedy za odstranění vady. Prodávající rozhoduje, kde a jak se vada opraví, aby dosáhnul požadovaného výsledku, tj. odstranění vady. Prodávající také samozřejmě nese veškeré náklady s tím spojené.

ad 3)

Požadovat přiměřenou slevu je jeden ze způsobů, jak si nechat opravu zajistit sám (z titulu kupujícího) a přitom na tom netratit. Kupující má např. možnost si nechat spočítat náklady na opravu a tyto náklady chtít po prodávajícím jako přiměřenou slevu. Dostane tak peníze a opravu si zajišťuje svépomocí, takže nad průběhem opravy má větší kontrolu.

Samozřejmě může vzniknout spor o to, kolik ty přiměřené náklady činí, nicméně lze konstatovat, že přiměřenou je nepochybně právě částka odpovídající nákladům na opravu.

ad 4)

Odstoupení od smlouvy znamená vrácení auta prodávajícímu a vrácení peněz kupujícímu.

Nepodstatné porušení:

Pokud se nejedná o podstatné porušení (fakticky nějaká malá závada), může kupující chtít:

  • opravu
  • přiměřenou slevu

Postup při uplatnění vad:

Při uplatňování vad, které představují podstatné porušení, platí následující důležitá pravidla:

  1. Co kupující chce, musí jednoznačně vyjádřit při uplatnění reklamace nebo bez zbytečného odkladu po jejím uplatnění. Správný postup je takový, že kupující při uplatnění vady sepisuje s prodávajícím reklamační protokol a tam svůj nárok jasně uvede, např. „požaduji opravu vady“ apod. Pokud to neudělá, má nároky jen v rozsahu, jako by se jednalo o nepodstatné porušení.
  2. Kupující se nemůže následně rozmyslet a nároky měnit. Co jednou uplatní, to platí. Změnu toho, co chce, lze udělat jen se souhlasem prodávajícího. Výjimkou z toho je, když kupující požadoval opravu vady a ta se ukázala jako neopravitelná nebo pokud prodávající vadu neodstranil v přiměřené lhůtě (30 dnů). V takovém případě může volit kupující znovu (patrně v takovém případě bude následovat odstoupení od smlouvy).

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*