Neplacení tzv. povinného ručení a staronové sankce za to

S účinností od 1. 1. 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Jedná se o zákon, který upravuje tzv. povinné ručení.

Tato novela (č. 293/2017 Sb.) znovu zavádí to, tu už bylo a pak bylo zrušeno, a to povinnost platit „příspěvky“ za to, že někdo provozuje vozidlo bez pojištění.

Možná vzpomínáte, jak před lety byly zavedeny speciální sankce za provoz vozidel bez pojištění, kdy ČKP (Česká kancelář pojistitelů) nekompromisně vybírala nemalé částky od majitelů vozidel, která nebyla pojištěná (a mnohdy nebyla ani fakticky provozovaná). Tento postup nakonec narazil u Ústavního soudu a zákonodárce ho zrušil (k 15. 1. 2015), nicméně nyní se vrací zpět.

První důležitou informací je to, že tentokrát si zákonodárce dal větší práci s některými nedostatky původní úpravy, kdy např. nebylo jasné, jestli se provozem vozidla (se kterým byla povinnost sjednat pojištění spojena) rozumí faktický provoz nebo i jen to, že je vozidlo někde odstavené.

Nově se jednoznačně deklaruje, že postačí registrace v registru vozidel, ledaže je vozidlo vyřazené, vyvezené ven, zaniklé nebo odcizené. Je tedy jedno, jestli auto stojí na silnici nebo v garáži. Dokud není vyřazené z registru, musí být pojištěné a není-li pojištěné, nastupují sankce v podobě placení „příspěvku“.

Příspěvek se bude hradit za každý den, kdy vozidlo není pojištěné a povinnost má vlastník vozidla nebo jeho provozovatel (ten je zpravidla shodný s vlastníkem).

Zásadním bičem bude to, že za vlastníka nebo provozovatele se považuje ten, kdo je jako takový zapsaný do Registru vozidel bez ohledu na to, jestli to je pravda nebo ne. Pozor tedy v případě převodů vozidel, ať auto neprodáte bez dostatečně zajištěného přepisu na Registru vozidel nebo budete platit povinné ručení nebo ten příspěvek na to auto, i když jste ho převedli (a nezajistili si přepis na Registru vozidel).

Kromě příspěvku, který se vypočte jako počet dní bez pojištění krát stanovená sazba, bude mít vlastník povinnost uhradit i mimosoudní náklady na spojené s uplatněním práva na příspěvek. Tato částka, shodně jako výše denních sazeb, je stanovena vyhláškou.

Právo ČKP na úhradu příspěvku se bude prekludovat (zanikat) ve lhůtě jednoho roku, takže ČKP bude moci vymáhat jen částky, u kterých prokazatelně odeslala výzvu do roka od jejich vzniku.

Výzva k zaplacení musí obsahovat:

 • popis důvodů vzniku nároku na příspěvek,
 • vyčíslení výše příspěvku a nákladů ČKP,
 • lhůtu ke splnění povinnosti zaplatit příspěvek v trvání nejméně 30 dní ode dne doručení výzvy,
 • poučení adresáta o jeho právech a povinnostech včetně možnosti doložit ČKP okolnosti vylučující vznik nároku na příspěvek a poučení o možnosti ČKP uplatnit nárok na zaplacení příspěvku a nákladů ČKP u soudu.

Výše sazeb:

a) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru do 50 cm3 včetně ve výši 4 Kč,

b) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 50 cm3 do 350 cm3 včetně ve výši 8 Kč,

c) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 350 cm3 do 500 cm3 včetně ve výši 21 Kč,

d) motocykl se zdvihovým objemem válců motoru nad 500 cm3 ve výši 25 Kč,

e) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru do 1 000 cm3 včetně ve výši 30 Kč,

f) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1 000 cm3 do 1 350 cm3 včetně ve výši 35 Kč,

g) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1 350 cm3 do 1 850 cm3 včetně ve výši 47 Kč,

h) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 1 850 cm3 do 2 500 cm3 včetně ve výši 65 Kč,

i) osobní automobil se zdvihovým objemem válců motoru nad 2 500 cm3 ve výši 93 Kč,

j) obytný automobil ve výši 61 Kč,

k) sanitní automobil ve výši 94 Kč,

l) autobus s nejvyšší povolenou hmotností do 5 000 kg včetně ve výši 155 Kč,

m) autobus s nejvyšší povolenou hmotností nad 5 000 kg ve výši 290 Kč,

n) trolejbus ve výši 56 Kč,

o) nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností do 3 500 kg včetně ve výši 86 Kč,

p) nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností nad 3 500 kg do 12 000 kg včetně ve výši 145 Kč,

q) nákladní automobil jiný než podle písmene r) s nejvyšší povolenou hmotností nad 12 000 kg ve výši 261 Kč,

r) nákladní automobil, který je nebo má být v registru silničních vozidel zapsán jako tahač návěsů, nebo tahač přívěsů, ve výši 563 Kč,

s) traktor ve výši 16 Kč,

t) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností do 750 kg včetně ve výši 4 Kč,

u) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 750 kg do 10 000 kg včetně ve výši 7 Kč,

v) přípojné vozidlo s nejvyšší povolenou hmotností nad 10 000 kg ve výši 70 Kč,

w) vozidla jiná než podle písmen a) až v) ve výši 20 Kč.

Pro vozidla s elektrickým nebo hybridním pohonem se použije denní sazba příspěvku podle

 • písm. a) pro motocykl,
 • písm. e) pro osobní automobil s výkonem do 40 kW včetně,
 • písm. f) pro osobní automobil s výkonem nad 40 kW do 55 kW včetně,
 • písm. g) pro osobní automobil s výkonem nad 55 kW do 80 kW včetně,
 • písm. h) pro osobní automobil s výkonem nad 80 kW do 135 kW včetně,
 • písm. i) pro osobní automobil s výkonem nad 135 kW.

Výše nákladů ČKP spojených s mimosoudním uplatněním práva na příspěvek činí 300 Kč.

Tomáš Beran

2 komentáře

 1. Dobrý den.V podstatě není co dodat, ALE: nějaké informace postrádám. Třeba informaci zda vozidlo které je nepojízdné a stojí prozatím v servisu a zároveň ve stejném období padlo i zákonné pojištění, musím znovu pojistit, i kdy oprava prozatím neproběhla a uvažuji proto o jeho EKO.likvidaci. Děkuji za odpověď Kačpárek

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*