Nákup ojetého vozidla – základní právní postup z pohledu prodávajícího – I.

V této sérii článků se podíváme na prodej ojetého vozidla z pohledu prodávajícího. Obecně zajímá prodávajícího hlavně to, aby dostal zaplaceno a aby převod doběhl řádně a bez dalších starostí.

  1. Smlouva

Stejně jako je uvedeno v článcích týkajících se postupu pro kupujícího, i pro prodávajícího platí, že by rozhodně měl sjednat písemnou kupní smlouvu. Není nic horšího, než když prodávající prodává auto tak, že ho někomu společně s doklady jednoduše odevzdá a nemá nic dohodnutého písemně. To je nejlepším předpokladem pro problémy a starosti.

Při prodeji proto určitě vždy trvejte na podpisu kupní smlouvy a jeden originál si ponechte.

V kupní smlouvě je nutné popsat všechny základní náležitosti, a to zejména:

  • smluvní strany
  • podrobnou identifikaci vozidla
  • projev vůle týkající se prodeje vozidla
  • kupní cenu
  • identifikaci dokladů (servisní knížka, technický průkaz, osvědčení o registraci atd.), které prodávající předává kupujícímu; dále počet předaných klíčů a dalšího vybavení (zimních pneu apod.).

Pro prodávajícího je zejména důležité sjednat si povinnosti kupujícího ve vztahu k převodu na Registru vozidel, tzn. buď by měl prodávající jít společně s kupujícím na Registr vozidel anebo pokud dává kupujícímu plnou moc, měl by si smluvně upravit postup pro případ, kdy kupující s přepisem otálí. Ideální je sjednat si nějakou smluvní pokutu.

Jako prodávající pamatujte na to, že když dáte kupujícímu plnou moc k přepisu na Registru vozidel, musíte mu dát také všechny dokumenty od vozidla, takže tím spíš je nutné si sjednat pořádnou smluvní pokutu za to, když by kupující se zápisem otálel, protože pak vám nezbude v rukou nic.

2. Úhrada kupní ceny

Jako pro prodávající je pro vás nejdůležitější dostat zaplaceno. Nejlepší varianta je dostat zaplaceno před podpisem kupní smlouvy nebo před předáním vozidla a dokladů. S tím ale nemusí vždy souhlasit kupující, protože dá z ruky peníze a auto ještě nemá.

Možností je několik:

Nejbezpečnější varianta je tzv. jistotní účet, kdy kupující nejprve složí peníze na jistotní účet. Pak se podepíše kupní smlouva, předá vozidlo, podepíše předávací protokol, se kterým jde prodávající za bankou, advokátem nebo notářem, u kterého je složena kupní cena a kupní cena je vyplacena. Tato varianta pokrývá rizika všech, ale u převodu aut není moc typická kvůli dalším nákladům na jistotní účet (3-10 tisíc Kč).

Další bezpečná varianta spočívá v úhradě kupní ceny hotově při předání vozidla (auto proti penězům), ale taková transakce je limitována právními předpisy omezujícími hotovostní transakce.

V současné době (listopad 2019) je tento limit nastaven na 270 000,- Kč, takže hotově lze zaplatit auto jen do této částky. Pokud je cena vyšší, musí být úhrada provedena bezhotovostně.

V takovém případě se pak nabízí následující varianta – strany podepíšou kupní smlouvu s tím, že odkládací podmínkou nabytí vlastnického práva je úhrada kupní ceny. Kupující následně převede peníze na účet prodávajícího nebo vloží hotovost na účet prodávajícího (na takové vložení se omezení plateb v hotovosti nevztahují) a následně si strany předají vozidlo.

Příště se podívám na případné komplikace při přepisu vozidla.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*