Zastavení v jednosměrné ulici

Protože jsem v době nedávné opakovaně odpovídal na jeden dotaz týkající zastavení v jednosměrné ulici a nástupu a výstupu spolucestujících, rád bych se na něj podrobněji podíval v dnešním článku a vysvětlil některé souvislosti ve větším detailu.

Diskutovaná situace spočívala v tom, jestli je možné v souladu s pravidly silničního provozu zastavit auto v jednosměrce a nechat nastoupit nebo vystoupit spolucestující nebo rychle naložit či vyložit náklad nebo nějakou věc. V dané situaci si představme, že předmětná ulice je jednosměrnou právě proto, že je široká jen na to jedno auto, tj. je tam jen jeden pruh a zastavením daného vozidla dojde fakticky k zablokování průjezdu.

Odpověď čtenářům byla z hlediska pravidel silničního provozu samozřejmě negativní, protože se na danou situaci vztahují ustanovení o minimálním místě, které musí zůstat na průjezd, a to jak v případě stání (asi by nikoho nenapadlo tam to auto prostě nechat, zablokovat silnici a odejít), tak v případě zastavení.

Zákon k tomu uvádí následující:

§ 25, odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.:

Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

Zastavením se pak rozumí:

uvést vozidlo do klidu na dobu nezbytně nutnou k neprodlenému nastoupení nebo vystoupení přepravovaných osob anebo k neprodlenému naložení nebo složení nákladu

Jak z daných ustanovení vyplývá, je čtenáři popisovaná situace právě takovým zastavením, a to je možné jen v případě, kdy na oba směry jízdy (zde je jen jeden) zůstane volný pruh nejméně 3 metry široký. Je jasné, že v úzké jednosměrce (jakými obvykle bývají) to není splnitelné, protože kde by se tam vzaly další tři metry.

Z toho plyne závěr, že takové zastavení v souladu s pravidly možné není a řidič tam zastavit nesmí, a to ani na chvilku, aby někoho naložil. Samozřejmě v praxi to může být záležitost několika vteřin a toleruje se to, nicméně v souladu s pravidly, a na to se čtenáři právě ptali, to není a lze za takové porušení pravidel uložit sankci (nikdy jsem o takovém případu neslyšel).

Jiná situace by ale byla u jednosměrné komunikace, která má třeba dva pruhy. Tam jeden pruh na zastavení zabrat lze.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*