V létě na zimních, v zimě na letních – a co na to pojišťovna?

Často se mne ptáte, jestli, když způsobíte nehodu v létě na zimních pneumatikách a v zimě na letních pneumatikách, vaše odpovědnostní pojišťovna, která hradí škodu poškozenému, nebude moci po vás chtít to, co plnila, zpátky v rámci tzv. regresu, případně jestli vám vaše pojišťovna, u které máte sjednané havarijní pojištění, bude plnit vám samotným.

  1. Havarijní pojištění

Začneme u toho nejjednoduššího. Podmínky havarijního pojištění mohou být prakticky sjednané libovolným způsobem mezi pojištěným a pojišťovnou. Pokud máte obavy z toho, že vám vaše pojišťovna z havarijního pojištění nebude plnit, když budete v zimě jezdit na letních a v létě na zimních, tak je nutné se podívat do pojistných podmínek, jestli v nich není tímto způsobem formulována nějaká výluka z pojištění.

2. Povinné ručení – na zimních v létě

U povinného ručení platí obecně následující pravidlo:

Pojistitel má proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný porušil základní povinnost týkající se provozu na pozemních komunikacích tím, že provozoval vozidlo … které svojí konstrukcí nebo technickým stavem neodpovídá požadavkům bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích … a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kterou je pojištěný povinen nahradit.

Jak z tohoto pravidla plyne, je základem práva pojišťovny požadovat po pojištěném to, co plnila poškozenému, porušení určité (základní) povinnosti týkající se provozu vozidla. A druhou skutečností je souvislost se vzniklou škodou.

Jezdit v létě na zimních ale porušením žádné povinnosti není (neřeším teď, jestli je to bezpečné). Zimní pneumatiky není zakázáno používat v létě, resp. není přikázáno používat v létě jen letní pneumatiky. Lepší jízdní vlastnosti zimní pneumatika oproti letní v létě v zásadě nemá, to ale neznamená, že je provoz na zimních v létě zakázaný. A pokud není zakázaný, tak se pak nejedná o porušení povinnosti a pojišťovna právo na regres nemá.

A znovu zopakuji, že takový nárok nemá ani s ohledem na to, že lze konstatovat, že letní pneumatiky fungují v létě v zásadě lépe než zimní. S touto argumentací by totiž pojišťovna mohla dojít totiž až tam, že horší (a levnější) značka pneumatik způsobuje třeba delší brzdnou dráhu než u lepších a dražších pneumatik atd. Nic z toho není relevantní. Porušení povinnosti to není a pojišťovna právo na regres nemá.

3. Povinné ručení – letní v zimě (a v létě)

Posuzování případů provozu letních pneumatik v zimě se rozpadá na dvě základní situace.

Tou první situací je situace, kdy JE stanovena povinnost mít obuté zimní pneumatiky. Jedná se o případy popsané v ust. §40a zákona č. 361/2000 Sb. a o případy, kdy je pozemní komunikace označena značkou „Zimní výbava“.

Pokud se jedná o případy, kdy zimní obutí je povinností a jeho nepřítomnost měla souvislost se vznikem nehody, pak má pojišťovna na regres nárok.

Druhou situací je provoz na letních v zimním období, kdy povinnost mít zimní gumy stanovena není (suchá silnice uprostřed zimy, kde není značka „Zimní výbava“). Pokud v takovém případě dojde k nehodě na letních, nemá pojišťovna právo na regres, protože nebyla porušena žádná povinnost.

Třetí, jakkoli značně hypotetickou, situací je provoz na letních v létě za značkou „Zimní výbava“. Bez ohledu na to, jak absurdně to může znít, značka „Zimní výbava“ ukládá povinnost jezdit na zimních bez zřetele na roční období. Nicméně, jak bylo shora uvedeno, pojišťovna má právo na regres jen v případě, kdy porušení povinnosti (tady by povinnost porušena byla) měla souvislost s nehodou. Taková souvislost by se u letních gum v létě sotva prokázala, takže ani tady by pojišťovna nebyla úspěšná.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*