Stání na chodníku – auta, motorky, přívěsy, kola, zástup chodců aj.

Téma, kterému jsem se chtěl už dlouho věnovat a na které se mne také ptáte, je téma stání na chodníku, tzn. kdy auto, motorka nebo přívěs smí stát (parkovat) na chodníku, resp. jaká jsou obecně pravidla pro užívání chodníků.

Základní komplikace, která při posuzování této otázky vzniká, je, že pravidla silničního provozu bližší definici nebo identifikaci chodníků neobsahují. Výkladem však lze obecně dosáhnout toho, že chodník je ta část pozemní komunikace, která je určena převážně k provozu chodců.

Obecné pravidlo (§11 zákona č. 361/2000 Sb.) pak stanoví, že po pozemních komunikacích jezdíme vpravo a při pravém okraji vozovky. Z toho pak společně se shora uvedeným plyne obecný zákaz jízdy po chodníku (chodník není součástí vozovky, resp. vozovka a chodník jsou součástí pozemní komunikace, ale vůči sobě jsou různými typy částí pozemních komunikací).

Auta:

Auta tedy v zásadě jezdit po chodníku, ani na něm stát, nesmí. Toto pravidlo však přesto bude mít některé výjimky, mezi které rozhodně patří např. příčné přejíždění chodníku při vjezdu do míst ležících mimo pozemní komunikace (vnitřní dvory objektů, garáže apod.) tam, kde není chodník přerušen vozovkou.

Další výjimkou jsou případy, kdy je výslovně dovoleno stání místní úpravou silničního provozu, tj. dopravními značkami. Typicky pak povolené částečné nebo úplné stání (parkování) na chodníku.

Motorky:

Pro motorky nejsou v pravidlech silničního provozu stanovena v tomto ohledu žádná zvláštní pravidla, takže pro ně platí totéž, co pro auta jako pro ostatní motorová vozidla.

Místy velmi rozšířená praxe v podobě parkování motorek na chodníku je tedy v rozporu s pravidly silničního provozu, protože z hlediska stání na chodníku je počet stop daného vozidla nerozhodný. To se samozřejmě vztahuje i na všechny mopedy, skútry apod. Řidič by tedy motorku měl zaparkovat způsobem obdobným, jako jsou v příslušném místě zaparkována auta. Uložení pokuty za takové stání nebo odtah motorky by v opačném případě neměl řidiče překvapit.

Přívěsy:

Vidět je možné také „parkování“ přívěsných vozíků nebo přívěsů na chodníku. Ani pro přípojná vozidla neexistují odlišná pravidla z hlediska možnosti je užívat na chodníku, tudíž „zaparkování“ přívěsu na chodníku má a může mít stejné důsledky, jako kdyby tam stálo auto nebo motorka.

Kola:

Co se užití chodníku koly, tak kolo (a moped) lze po chodníku maximálně vést, a to jen v případě, že tím nejsou ohroženi chodci (totéž platí i pro koloběžky, které jsou z hlediska pravidel silničního provozu jízdním kolem). V opačném případě je nutné použít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.

Po chodníku smí jezdit jen děti do 10ti let, starší již ne. Nutno podotknout, že do 15ti let jsou děti stejně nepostižitelné (nejsou odpovědné za přestupek), takže fakticky možnost jezdit na kole po chodníku platí pro děti do 15ti let.

Co se „parkování“ jízdních kol na chodníku týče, tak tady právní úprava nijak dále nerozlišuje, o jaký typ vozidel by se smělo jednat, tzn. zda se rozumí jen motorová nebo i nemotorová (např. takový „zaparkovaný“ kůň nebo osel). Praxe je taková, že nikoho asi nenapadne, že by mohl dostat pokutu za to, že „zaparkuje“ kolo na chodníku a skutečně si uložení sankce za takový přestupek lze sotva představit.

Zástup chodců: Možná překvapivě bude znít pravidlo dle ust. §56 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., podle kterého organizovaný útvar chodců smí jít po chodníku maximálně ve dvojstupu, jinak musí také na silnici.

Tomáš Beran

1 komentář

  1. Je pro příčné přejíždění chodníku za účelem dosažení místa mimo pozemní komunikaci, kam nelze jiným způsobem zajet nějaká opora v zákoně ? (Prosím o konkrétní paragraf, kde je tato možnost zmíněna – děkuji)

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*