Sankce za řízení pod vlivem alkoholu po 1. 1. 2024

V posledních pár článcích se věnuji problematice rozsáhlé novely zákona č. 361/2000 Sb. účinné od 1. 1. 2024, která v mnohém také zpřísňuje sankce za jednotlivé delikty a dnes se podíváme, jak se zpřísní sankce za přestupky spočívající v řízení pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Nejprve je nutné uvést, že dlouhé roky panovala v právní úpravě duplicita, kdy určité jednání bylo jak přestupkem, tak trestným činem, ale nikdy se jako přestupek pochopitelně netrestalo. Jednalo se o řízení pod vlivem alkoholu nad 1 promile, které bylo a je kvalifikováno jako trestný čin s názvem Ohrožení pod vlivem návykové látky (pozor, neplést s trestným činem Opilství).

Tohoto trestného činu se řidič dopustí, pokud ve „stavu vylučujícím způsobilost“, který byl definován jako hladina alkoholu v krvi vyšší než 1 promile, např. řídí vozidlo. Zde se sankce od 1. 1. 2024 nezpřísňují a stále za něj hrozí peněžitý trest, zákaz řízení až na 10 let a trest odnětí svobody až 3 roky.

Změn ovšem doznala právní úprava přestupků. Nově máme v pravidlech ve vztahu k návykovým látkám dva přestupky, a to:

  1. Řízení pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky mimo stav vylučující způsobilost

Pokud se budeme bavit o alkoholu, tak se jedná o hodnoty do 1 promile a současně vyšší než fyziologická hodnota (někdy se uvádí jako 0,24 promile, která je obvykle brána jako neprůkazná).

Za tento přestupek nově hrozí:

  • pokuta 7 až 25 tisíc korun
  • zákaz řízení na 6 až 18 měsíců (dříve 12 měsíců) a
  • 6 bodů.

2. Nepodrobení se zkoušce na přítomnost alkoholu

Řidič je, jak známo, povinen podrobit se zkoušce na přítomnost alkoholu nebo jiné návykové látky. Někteří řidiči, při vědomí skutečnosti, že nad 1 promile už je to trestný čin, odmítají test na alkohol, aby dosáhli mírnějšího trestu nebo aby nebyli trestně stíháni.

Aby se omezilo výše uvedené, jsou tresty nově vyšší, a to:

  • pokuta 25 až 75 tisíc korun
  • zákaz řízení na 18 měsíců až 3 roky (dříve byla horní sazba 2 roky) a
  • 6 bodů.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*