Povinnost věnovat se řízení/netelefonovat/neladit rádio

Dnes se podíváme na jednu z povinností řidičů, která odvádí jejich pozornost od řízení a která může mít negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu. Jedná se o povinnost věnovat se řízení a nevěnovat se např. telefonování.

Jmenovitě se jedná o ust. §7, odst. 1, písm. c) tohoto zákona ve spojení s §5, odst. 1, písm. b). Obě ustanovení stanoví toto:

Řidič je kromě povinností uvedených v § 4 dále povinen … věnovat se plně řízení vozidla nebo jízdě na zvířeti a sledovat situaci v provozu na pozemních komunikacích.

Řidič nesmí … při jízdě vozidlem držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.

Druhé z ustanovení reaguje na časté telefonování řidičů, kdy telefon drží v ruce, píšou SMS zprávy apod. Podle zákona možné telefonování je, ale řidič nesmí přístroj držet v ruce.

Diskuse se objevily nad tím, jestli lze podobně postihovat i ostatní činnosti řidičů, které odpoutávají pozornost od řízení, ale které nejsou výslovně zakázány jako je ovládání navigace, ovládání rádia apod.

Dle mého názoru vede dělící čára obhajitelnosti postižitelnosti mezi jednotlivými povinnostmi podle toho, jestli daná činnost k řízení legitimně patří nebo ne. U telefonování a ovládání obdobných zařízení to zákonodárce vyjádřil výslovně. Současně určitě lze dojít bez výhrad k závěru, že ovládání základních prvků vozidla je v zásadě dovolené, jakkoli to řidiče nezbavuje obecné povinnosti věnovat se řízení, nicméně postižitelné to bude, až dojde např. k nehodě, tj. nelze v zásadě postihovat to, že si řidič nastavuje topení nebo klimatizaci.

Hraniční případy pak ale nastanou např. právě u ladění rádia nebo ovládání navigace. Ladit rádio nebo ovládat navigaci totiž lze jak na vestavěných zařízeních, tak na externích zařízeních.

Je např. externí navigace (připnutá na čelním skle nebo položená na přístrojové desce) jiným záznamovým zařízením dle §7 zákona?

A pokud ano, je jím i vestavěná navigace v přístrojové desce?

Je „ťukání“ na takovou externí navigaci oním „jiným způsobem“?

A je jím i ťukání na vestavěnou navigaci?

Zákon odpověď na tyto otázky nedává a i judikatura čeká zatím na podrobnější návod.

Dle mého názoru je tato problematika v zákoně upravená nejednotně a zasloužila by si větší precizaci, protože neskýtá dostatečnou právní jistotu ohledně to, co je dovoleno a co už je postižitelné. Na jednu stranu si lze představit opatrnou argumentaci, že z hlediska bezpečnosti provozu je nutné trvat na tom, aby řidiči tyto nadstandardní (zábavné) funkce vozidla za jízdy neovládali a věnovali se řízení (vymahatelnost takového zákazu je ale sotva představitelná) a na druhé straně zase stojí argumentace, že dokud se současně zvládnou věnovat řízení, ovládat tyto prvky mohou, což ale zase naráží na druhé straně na legitimní argument, že podobně by se dalo argumentovat i u telefonů (i ten lze přece používat na přehrávání hudby nebo navigaci a kdo pozná zvenku, co tam řidič s telefonem dělá – pokud ho nemá u ucha, kde je jasné, že telefonuje).

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*