Novinky v pravidlech silničního provozu od 1. 1. 2024 – díl třetí

  1. Přehled o bodech

Nově bude možno podat žádost na Registru řidičů (a to i elektronicky) a úřad pak bude řidiče informovat o každé změně jeho bodového konta.

2. Odečítání bodů

Nově se za absolvování školy bezpečné jízdy budou odečítat 4 body (dosud jen 3).

3. Přestupky a sankce za ně

Rozšířil se okruh některých vyjmenovaných přestupků v §125c zákona č. 361/2000 Sb. a zvedly se pokuty.

Např:

  • za řízení pod vlivem, nepodrobení se testu a řízení bez oprávnění (tam, kde to ještě není trestný čin) na 25 až 75 tisíc Kč
  • řízení vozidla s jinou než přidělenou registrační značkou nebo vysoké překročení rychlosti až 20 tisíc kč
  • za méně závažné přestupky pak se sazbou 4 – 10 tisíc Kč a
  • nejméně závažné pak se sazbou od 2 – 5 tisíc Kč
  • totéž i u zákazů řízení; ze dvou let se horní sazba zvedla na tři roky, spodní sazba u těch nejzávažnějších se zvedla na 18 měsíců a přibyly nové (např. neuposlechnutí policisty pří řízení dopravy na místě)
  • obecně se sazby zvedly a rozšířily
  • pokud je přestupek způsobena nehoda, sazba se zvyšuje na dvojnásobek

4) Body

Zjednodušuje se bodový systém tak, že nově jsou jen dvou, čtyř a šestibodové přestupky.

Konkrétní bodové ohodnocení je upraveno v příloze zákona.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*