Typy předností chodců a cyklistů

V dnešním článku se podívám na jednotlivé situace „křížení“ chodců a vozidel a motorových vozidel a cyklistů.

  1. Chodec na přechodu pro chodce

Toto je základní situace a platí v ní, že řidič vozidla (to platí i pro cyklistu), s výjimkou řidiče tramvaje, nesmí chodce na přechodu ani ohrozit, ani omezit.

Chodci tedy nemají automatickou „přednost“, zejména nesmí vstupovat do vozovky těsně před projíždějící vozidla, ale řidiči vozidel je nesmí ohrozit nebo omezit. V důsledku z toho vyplývá, že za nehodu na přechodu bude téměř vždy odpovědný řidič vozidla.

Pozor, neplatí pro tramvaje! Ty mají přednost vždycky.

2. Chodec na místě pro přecházení

Tady má chodec trochu méně práv, ale ani tady ho řidič nesmí ohrozit.

Chodec má také více povinností. Před vstupem do vozovky se totiž musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Chodec smí v takovém místě přecházet, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Toto je ekvivalent zákazu „skákání“ do dráhy přijíždějících vozidel těsně před nimi.

3. Chodec přecházející komunikaci, na kterou vozidlo odbočuje

I všude mimo přechod pro chodce nebo mimo místo pro přecházení musí řidič vozidla neohrozit chodce, který přechází pozemní komunikaci, na kterou řidič vozidla odbočuje.

4. Cyklista na přejezdu pro cyklisty

Řidič vozidla (včetně cyklisty) nesmí ohrozit cyklistu přejíždějícího na přejezdu pro cyklisty.

Pozor, na přechodu pro chodce to neplatí. Pokud jede cyklista na přechodu pro chodce, nemá řidič vozidla povinnost jej neohrozit. Cyklista musí buď auto pustit nebo musí slézt a kolo vést, aby se stal chodcem a pak platí pravidla dle ad 1) shora.

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*