Připojování se (nejen) na dálnici z průběžného pruhu, možnosti, sankce

Protože jsem se nedávno vrátil z cesty do Itálie a měl jsem možnost pozorovat dálniční provoz zejména v Německu, Rakousku a Itálii, podívám se v dnešním článku na to, jak se správně má připojovat (hlavně na dálnici) z připojovacího pruhu do průběžného pruhu a jak v zahraničí reagují na oblíbený český nešvar.

Pravidla samotná jsou popsána v §12, odst. 7 zákona č. 361/2000 Sb. takto:

Je-li pro zařazování do průběžného jízdního pruhu zřízen připojovací pruh, je řidič povinen před zařazením do průběžného pruhu užít připojovacího pruhu. Při zařazování z připojovacího pruhu do průběžného pruhu řidič nesmí ohrozit řidiče jedoucí v průběžném pruhu. Není-li připojovací pruh zřízen, je řidič povinen dát přednost v jízdě vozidlům jedoucím v průběžném pruhu.

Řidič, který se (např. na dálnici) připojuje z připojovacího pruhu do průběžného (pravého) pruhu, tak nesmí ohrozit řidiče v pravém pruhu, ale smí ho omezit. Pozor, toto neplatí při přejíždění z pruhu do pruhu, tam nesmí ani omezit.

Tady ale omezit smí. Nesmět omezit je definováno takto:

nesmět omezit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nebylo nijak překáženo“.

Ohrozit ale řidiče v pravém pruhu nesmí. Nesmět ohrozit je přitom definováno takto:

nesmět ohrozit znamená povinnost počínat si tak, aby jinému účastníku provozu na pozemních komunikacích nevzniklo žádné nebezpečí“.

Co to v praxi znamená? Jestliže řidič připojujícího se vozidla smí omezit, znamená to, že si může počínat tak, aby trochu „překážel“. Nesmí ale při takovém překážení vytvořit nebezpečnou situaci. Nesmí tedy vyvolat nutnost prudkého brždění nebo nutnost prudce a náhle měnit směr nebo jakoukoli jinou nebezpečnou situaci. Může ale přimět řidiče v pravém pruhu, aby sundal nohu z plynu nebo lehce zpomalil.

Připojující se řidič by tedy měl vždy odhadnout, jestli řidiče v pravém pruhu neohrozí. Ten zase musí tolerovat, že mu připojující může trochu „překážet“ a že tedy bude muset mírně zvolnit nebo přejet do levého pruhu.

A tady se dostáváme k tomu našemu (a asi nejen našemu) nevšvaru. Řidičům v pravém se brzdit nechce a „posílají“ to bez uzardění do levého. Jenže tady nesmí ani omezit. Na řidiče v pravém pruhu jsou tedy kladeny větší povinnosti než na řidiče v připojovacím. Nehledě k tomu, že vybočováním do levého pruhu, kde často jedou vozidla rychleji, mohou vznikat nebezpečné situace.

Např. v Německu jsou si toho dobře vědomi a podél připojovacích pruhů jsou plné čáry mezi pravým a levým (prostředním) pruhem, aby to řidiči v pravém, kterým se nechce brzdit, neposílali do levého. Dobře vymyšleno a já s tím souhlasím. Řidič v pravém prostě musí snést trochu toho narušení plynulosti jeho jízdy, ale nesmí ho „přenášet“ na provoz v levém pruhu. U nás je takové ohrožení řidičů v levém (středním) pruhu ohodnoceno pěti body, neboť se jedná o nebezpečný přestupek, takže pozor na to.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*