Kdo je řidičem vozidla? Autonomní řízení, dálková ovládání apod.

V souvislosti s rozvojem technologií v oblasti ovládání motorových vozidel, zejména v souvislosti s rozvojem různých asistenčních a jiných jízdních systémů se mne ptáte na to, jestli smí po našich silnicích jezdit auto bez řidiče, případně kdo může za volantem vozidla, „které jede samo“, sedět, jaké musí plnit řidič podmínky a také, kdo a jak smí ovládat auto na dálkové ovládání apod.

Co se provozu na pozemních komunikacích týče, tak v rozsahu, jakým je regulován zákonem č. 361/2000 Sb., smí dle našich právních předpisů motorové vozidlo řídit jen „osoba“. A jakkoli zákon v tomto ohledu nerozlišuje, je z kontextu jednotlivých pravidel dle mého názoru nepochybné, že se jedná pouze o fyzické osoby.

Zní to možná triviálně, ale řídit motorové vozidlo nemůže každá osoba, ale jen ta, která splňuje zákonem stanovené požadavky, mezi které patří zejména řidičské oprávnění, zdravotní a jiná způsobilost stanovená zákonem, absence vlivu návykových látek atd.

Současně provozovatel (vlastník) vozidla má dle §10 výše citovaného zákona zákaz svěřit řízení vozidla osobě, která jednotlivé požadavky nesplňuje.

Z kontextu těchto ustanovení vyplývá, že motorové vozidlo v našich podmínkách vždy musí řídit na pozemních komunikacích řidič-člověk, který splňuje zákonem stanovené požadavky. Auto nesmí jezdit „samo“ (bez řidiče nebo bez způsobilého řidiče), protože by to bylo zejména porušením povinností jeho provozovatele (vlastníka).

S tím souvisí i odpovědnost řidiče za řízení vozidla. Řidič se nemůže zprostit např. odpovědnosti za dopravní přestupek nebo trestný čin nebo za škodu s odkazem na to, že on neřídil, že řídilo auto samo. I když je auto schopné různých autonomních úkonů (udržování rychlosti, udržování odstupu, jízdu v jízdních pruzích, zatáčení, parkování atd.), je to vždy řidič, kdo je odpovědný za jízdu samotnou a její důsledky. Zprostit odpovědnosti by se mohl možná pouze v případě, kdy by se jednalo o technickou závadu, která by znemožňovala ovládání vozidla za podmínky, že takovou neovladatelnost řidič sám nezpůsobil. Jinak je ale řidič plně odpovědný a hlavně se tím, že takové systémy v autě má, nezbaví odpovědnosti vozidlo ovládat v souladu s pravidly silničního provozu (tj. zejména se nezbaví povinnosti věnovat se řízení, udržovat bezpečnou vzdálenost, být schopen zastavit, jezdit vpravo atd. atd.).

Obdobné je to v případech ovládání vozidla na dálkové ovládání nebo přes telefon. Některá auta již mají možnost např. parkovat samočinně (kolmo), aniž by byl řidič ve vozidle přítomen, a to za použití dálkové ovládání (klíče) nebo mobilu. I taková osoba ovšem, která vozidlo takto ovládá (řídí) musí plnit všechny podmínky kladené zákonem na řidiče, tj. musí mít řidičské oprávnění, nebýt pod vlivem návykových látek atd.

V zásadě lze uzavřít, že stávající právní úprava neobsahuje „úlevy“, které by umožňovaly řidičům se vyvinit z odpovědnosti s odkazem na „autonomní“ vlastnosti vozidla. Odpovědným zůstává v konečném důsledku vždy řidič.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*