Kdo je řidič – část II.

V dnešním článku se podíváme dále na některé aspekty toho, kdo je řidič, a to zejména z pohledu moderních technologií, které přináší ještě větší množství otazníků z hlediska definice řidiče, se kterými zákonodárce dosud nepočítal.

Prvním příkladem je možnost dálkového ovládání vozidla např. mobilním telefonem nebo samotným „klíčem“, který je v podstatě také takovým dálkovým ovládáním, což některé automobilky už dnes nabízejí. Způsoby ovládání (řízení) jsou sice obvykle limitované, ale řidit vozidlo takto jde, aniž by řidič byl fyzicky ve vozidle přítomen.

Podle mého názoru je nutné i v tomto případě považovat takovou osobu takto ovládající vozidlo za řidiče se všemi z toho plynoucími důsledky, tzn. musí mít příslušné řidičské oprávnění, nebýt pod vlivem návykových látek apod.

Druhým příkladem jsou tzv. autonomní vozidla a s nimi spojená otázka, kdo je v takovém případě řidičem, jestli někdo v takovém autě vůbec je a kdo jakou ponese odpovědnost.

Stávající právní řád ukládá řidiči povinnost věnovat se řízení a neobsahuje žádné liberační důvody, které by umožňovaly se zprostit odpovědnosti, protože řidič spoléhal na některé automatické nebo asistenční systémy a včas do řízení nezasáhnul. Řidič se nemůže zprostit žádné ze svých povinností odkazem na tyto systémy a za dopravní nehodu je vždy odpovědný právě jen řidič sám.

Podle mého názoru si dosud a ani v blízké budoucnost nelze představit jakékoli změny v odpovědnosti řidiče za řízení vozidla, a to bez ohledu na to, co výrobce vozidla tvrdí o spolehlivosti svých asistenčních nebo autonomních systémů. Ostatně výrobci i nadále výslovně uvádí, že řídit a věnovat se řízení musí řidič, čímž ze sebe snímají odpovědnost za případnou nehodu a vždy budou

I bez toho je řidič stále tou odpovědnou osobou za řízení vozidla a vždy jí za stávající povahy provozu a dopravní infrastruktury bude a nemůže se svojí odpovědnosti zprostit.

Tématu samořiditelných vozidel jsem se věnoval už v samostatném článku zde: http://automotonet.cz/pravidla-silnicniho-provozu/kdo-je-ridicem-vozidla-autonomni-rizeni-dalkova-ovladani-apod/

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*