Blikání na křižovatce, hlavní vs. vedlejší

Mnohokrát jsem se setkal s dotazem, jestli je nutné dávat znamení o změně směru jízdy v případě, kdy jedete rovně, ale přitom buď vjíždíte na hlavní silnici, nebo z ní sjíždíte na vedlejší (tj. v případech, kdy hlavní silnice není rovně).

Pokud se podíváme do zákona o provozu na pozemních komunikacích, nalezneme jako vodítko dvě ustanovení, a to §21 a §30.

§21 odst. 1 stanoví:

Při odbočování na křižovatce nebo na místo ležící mimo pozemní komunikaci musí řidič dávat znamení o změně směru jízdy; při odbočování nesmí ohrozit řidiče jedoucí za ním a musí dbát zvýšené opatrnosti.

Z toho ustanovení lze dovodit, že povinnost blikat vzniká pouze v případě, kdy řidič odbočuje. Odbočování není v pravidlech výslovně definováno, takže záleží na výkladu těchto slov. Můj názor je ten, že odbočováním se rozumí změna směru jízdy vlevo nebo vpravo, ale nikoliv jízda rovně. Z tohoto ustanovení tedy dle mého soudu taková povinnost neplyne.

Ostatně opačný výklad by musel vést k závěru, že když skutečně budu odbočovat / zahýbat na hlavní doleva nebo doprava (když tak hlavní povede), tak bych znamení vůbec dávat nemusel, což si myslím, že je v přímém rozporu se shora uvedeným pravidlem, protože v danou chvíli skutečně měním směr jízdy a se stejnou logikou bych nemusel blikat při jakémkoliv odbočování doprava nebo doleva (je přece jedno, jaký je vztah těch komunikací, ze kterých nebo na které jedu, resp. pravidla důležitost tohoto rozlišení nezdůrazňují).

§30 odst. 1 stanoví jako doplňující pravidlo následující:

Znamení o změně směru jízdy musí řidič dávat kromě případů uvedených v jednotlivých ustanoveních také vždy při změně směru jízdy, vybočování z něho, nebo jestliže to vyžaduje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Toto ustanovení dle mého názoru slovy „také vždy při změně směru jízdy“ implikuje, že to jsou právě změny směru jízdy, které jsou podstatou povinnosti blikat, protože při nich dochází ke změně směru jízdy vlevo nebo vpravo a tím i k nutnosti o tom ostatní informovat. Tam, kde nedochází ke změně směru jízdy, by nevznikala ani povinnost blikat, což je dle mého soudu logické. S ohledem na shora uvedené jsem tedy toho názoru, že při jízdě rovně (bez ohledu na to, jestli řidič sjíždí nebo najíždí na hlavní silnici) povinnost blikat z pravidel silničního provozu neplyne.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*