Reklamace vad ojetého auta spotřebitelem vůči podnikateli

V tomto díle se podíváme na rozsah nároků kupujícího v případě reklamace ojetého vozidla u autobazaru (podnikatele). Jak jsem avizoval v předchozím díle, pokud se jedná o tuto situaci, obsahuje občanský zákoník ještě zvláštní ustanovení týkající se těchto nároků.

V těchto případech se nerozlišuje podstatné nebo nepodstatné porušení povinnosti jako u reklamací spotřebitel vůči spotřebiteli, ale pravidla jsou následující:

  1. Nároky kupujícího:

Kupující v zásadě může požadovat:

  1. odstranění vady
  2. slevu z kupní ceny
  3. odstoupení od kupní smlouvy.

ad a) Odstranění vady

Odstranění vady je základní nárok, který spočívá v opravě poškozené věci nebo její části (ten druhý případ je u aut nejtypičtější).

ad b) Sleva z kupní ceny

Místo odstranění vady může kupující požadovat slevu z kupní ceny. Výše slevy by měla obvykle odpovídat nákladům na opravu, takže pokud kupující bude uplatňovat tento nárok, měl by z takových obvyklých nákladů vyjít.

ad c) Odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy v případě:

  • neodstranitelné vady a
  • odstranitelné vady, která se vyskytla opakovaně nebo pro větší výskyt vad (tj. typicky u třetího opakování téže závady)
  • vady, která nebyla odstraněna ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění (dle zákona o ochraně spotřebitele)

2. Uplatňování vad

Stejně jako u prodeje ojetého auta spotřebitelem spotřebiteli je nutné vadu vždy uplatňovat u prodávajícího a nikde jinde! Kupující nemůže reklamaci uplatnit jinde než u prodávajícího, ledaže prodávající určí v dokladech pro reklamaci (např. záruční list) jinou (bližší) osobu. V takovém případě se uplatňuje u této bližší osoby.

Při reklamaci je zásadní sepsat reklamační protokol, kde je uvedeno:

  • kdy došlo k uplatnění reklamace
  • v čem spočívá vada
  • jaký nárok kupující uplatňuje.

Stejně tak platí, že je důležité si před uplatněním zajistit důkazní materiál, tzn. vadu a její projev objektivně zachytit pro účely případných sporů se servisem, nicméně je současně důležité vadu svépomocí neodstraňovat.

Tomáš Beran

Buďte první, kdo vloží komentář

Přidejte odpověď

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*